Plan lekcji

W klasach I-III uczniowie Cracow International School realizują Program Cambridge oraz polską podstawę programową w sposób zintegrowany. Zajęcia – z wyjątkiem języka polskiego oraz treści związanych z historią i geografią Polski – odbywają się w języku angielskim. Treści nauczania na tym etapie edukacyjnym są w pełni możliwe do przyswojenia przez dzieci w języku angielskim ze względu na brak zaawansowanej terminologii oraz bazowanie na dotychczasowym doświadczeniu uczniów. W praktyce oznacza to, iż na przykład podczas zajęć plastycznych uczniowie omawiają zagadnienia związane z opisem barw w języku angielskim, dzięki czemu w naturalny sposób uczą się dwóch rzeczy na raz – poznają barwy podstawowe i pochodne, równocześnie ćwicząc wypowiadanie się w języku angielskim.

Takie rozwiązanie umożliwia pełną integrację polskiej podstawy programowej z treściami Programu Cambridge. Wszyscy uczniowie wspólnie uczestniczą w zajęciach edukacyjnych w języku angielskim, natomiast edukacja polonistyczna prowadzona jest w dwóch grupach – dla uczniów posługujących się językiem polskim oraz obcokrajowców, którzy uczą się języka polskiego od podstaw.

Dzieci uczą się w systemie jednozmianowym, lekcje rozpoczynają się między 7.30 a 9.30.

Przykładowy plan zajęć uczniów klas I-II:

 

 


W klasach IV-VIII uczniowie Cracow International School realizują program Cambridge oraz polską podstawę programową międzyoddziałowo – w języku angielskim lub dwujęzycznie. Oznacza to, iż część zajęć edukacyjnych, w których uczestniczy cała klasa, odbywa się w języku angielskim, natomiast niektóre lekcje (m.in. przyroda, matematyka czy – w starszych klasach – biologia lub geografia) prowadzone są po angielsku lub w języku polskim i angielskim, w zależności od preferencji uczniów i rodziców. Lekcje języka polskiego oraz historii i geografii polski odbywają się w języku polskim.
*Integrated education (edukacja zintegrowana) = edukacja matematyczna, przyrodnicza, artystyczna itd.

Takie rozwiązanie umożliwia pełne przygotowanie uczniów polskojęzycznych do państwowych egzaminów zewnętrznych w języku polskim (egzamin ósmoklasisty), równocześnie zapewniając możliwość opanowania materiału edukacyjnego także w języku angielskim. Natomiast komplementarna realizacja programu Cambridge oraz polskiej podstawy programowej sprawia, iż uczniowie niebędący obywatelami Polski oraz ci, którzy wybiorą zajęcia prowadzone wyłącznie w języku angielskim, mogą poznawać treści programowe z uwzględnieniem przede wszystkim perspektywy globalnej.

Poniżej przykładowy plan zajęć uczniów klas IV, VII i VIII: