Opłaty

OPŁATY

W roku szkolnym 2020/2021 w Niepublicznej Dwujęzycznej Szkole Podstawowej Cracow International School obowiązują następujące opłaty:

 • Opłata wpisowa: 3200 zł. UWAGA! Jeśli wpłacili Państwo już wpisowe do innej szkoły, nic Państwo nie tracą – wiemy jak odzyskać tę opłatę!
 • Czesne: 14 500 zł, płatne w 10 miesięcznych ratach od września do czerwca po 1450 zł.

W uzasadnionych przypadkach istniej możliwość płatności czesnego w 12 ratach od września do sierpnia po 1210 zł.

Czesne w Dwujęzycznej Szkole Podstawowej Cracow International School obejmuje:

 • edukację przez cały rok szkolny, zgodnie z terminami rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego ogłoszonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • opiekę od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-17.30
 • zajęcia edukacyjne w programie Cambridge Primary
 • zajęcia projektowe w programie Cambridge Global Perspectives

Dodatkowo płatne są:

 • wyżywienie
 • zajęcia dodatkowe
 • basen
 • wycieczki, warsztaty, wyjścia do instytucji kultury
 • podręczniki
 • wyprawka

STYPENDIUM

W uzasadnionych przypadkach (trudna sytuacja finansowa Rodziny) możliwe uzyskanie stypendium częściowego lub całościowego na dany rok szkolny w Dwujęzycznej Szkole Podstawowej Cracow International School.

Wniosek o stypendium wraz z załącznikami należy złożyć:

 • w przypadku nowego ucznia rozpoczynającego naukę w szkole do 14 dni od wypełnienia formularza rejestracyjnego
 • w przypadku uczniów kontynuujących naukę do dnia 15 maja każdego roku

Pobierz wniosek o stypendium