Opłaty

OPŁATY

 • Opłata wpisowa: 4000 zł.
 • Czesne miesięczne: 2160 zł.

 

_________________________________________

Czesne w Dwujęzycznej Szkole Podstawowej Cracow International School obejmuje:

 • edukację przez cały rok szkolny, zgodnie z terminami rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego ogłoszonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • opiekę od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.20
 • zajęcia edukacyjne w programie Cambridge Primary
 • zajęcia projektowe w programie Cambridge Global Perspectives

Dodatkowo płatne są:

 • wyżywienie
 • zajęcia dodatkowe
 • mundurek
 • wycieczki, warsztaty, wyjścia do instytucji kultury
 • podręczniki
 • wyprawka

STYPENDIUM

W uzasadnionych przypadkach (trudna sytuacja finansowa Rodziny) możliwe uzyskanie stypendium częściowego lub całościowego na dany rok szkolny w Dwujęzycznej Szkole Podstawowej Cracow International School.

Wniosek o stypendium wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie placówki.

Wnioski rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych od złożenia kompletnych dokumentów.

Pobierz wniosek o stypendium