Opłaty

OPŁATY

Celem zapoznania się z cennikiem usług zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: info@cischool.edu.pl

STYPENDIUM

W uzasadnionych przypadkach (trudna sytuacja finansowa Rodziny) możliwe uzyskanie stypendium częściowego lub całościowego na dany rok szkolny w Dwujęzycznej Szkole Podstawowej Cracow International School.

Wniosek o stypendium wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie placówki.

Wnioski rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych od złożenia kompletnych dokumentów.

Pobierz wniosek o stypendium