Często zadawane pytania

Cały proces rejestracji odbywa się online. Pierwszym krokiem jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego na naszej stronie internetowej. Po otrzymaniu formularza skontaktujemy się z Państwem z informacją o naszej placówce oraz prośbą o przesłanie świadectw szkolnych z poprzednich klas.* W przypadku pozytywnej decyzji o przyjęciu poprosimy o wypełnienie dwóch formularzy, które umożliwią nam przygotowanie dokumentów edukacyjnych. Po podpisaniu dokumentów i uiszczeniu opłaty wpisowej Państwa dziecko oficjalnie staje się częścią naszej społeczności.

*W przypadku rekrutacji do 1 klasy, dodatkowym krokiem jest badanie pedagogiczne przeprowadzane przez pedagoga w naszej placówce.

Rodzice zostaną poproszeni o przesłanie raportu/świadectwa z ostatniej ukończonej klasy. Jeśli przyjęcie odbywa się w drugim semestrze roku szkolnego prosimy także o dodatkowy raport z pierwszego semestru.
W przypadku rekrutacji do pierwszej klasy prosimy o przesłanie informacji o dziecku z przedszkola, której wzór przesyłamy drogą mailową.
Wszystkie dokumenty powinny być udostępnione w języku polskim lub angielskim. Jeśli posiadają Państwo dokumenty w innym języku, uprzejmie prosimy o przetłumaczenie ich na wcześniej wymienione języki.

Aktualne informacje dotyczące czesnego znajdują się tutaj.

Dodatkowo płatne są:
- Wycieczki całodniowe oraz wyjazdy z nocowaniem

- Posiłki

- Zajęcia dodatkowe

- Podręczniki

- Mundurek szkolny

- Wyprawka szkolna

Rodzice mogą się ubiegać o 10% zniżkę na młodsze dziecko w przypadku zapisania do Cracow International School więcej niż jednego dziecka.
Na trzecie dziecko przysługuje 15% zniżki.

Tak, więcej informacji na temat stypendium znajduje się tutaj.

Opłatę wpisową należy uiścić w dniu podpisania umowy o kształcenie.
Czesne płatne jest w 10 miesięcznych ratach, do 10 dnia każdego miesiąca.

Transport ucznia do szkoły pozostaje w kwestii rodziców.

Zarówno rozpoczęcie jak i zakończenie roku szkolnego odbywa się zgodnie z kalendarzem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Szkoła czynna jest w godzinach 8.00-17.20.

W szkole podstawowej realizujemy polską podstawę programową oraz podstawę Cambridge Primary.
Więcej informacji na temat polskiej podstawy programowej - tutaj.
Więcej informacji na temat Programu Cambridge - tutaj.

Program Cambridge Primary dostosowany jest dla dzieci od 5-6 roku życia. Stage 1 programu Cambridge odpowiada polskiej klasie 0 (zerówce), Stage 2, odpowiada polskiej klasie 1, itd.

Klasy składają się maksymalnie z 20 uczniów.

W klasie z programem międzynarodowym Cambridge, wszystkie lekcje, z wyjątkiem języka polskiego prowadzone są w języku angielskim . Zajęcia dodatkowe oraz świetlica prowadzone są w języku angielskim.
W klasie z polską podstawą programową, wszystkie lekcje z wyjątkiem języka angielskiego prowadzone są w języku polskim. Zajęcia dodatkowe i świetlica mogą być prowadzone w języku polskim lub angielskim.

Dzieci w klasie międzynarodowej z programem Cambridge nie muszą znać języka polskiego, będą uczyć się tego języka jako obcego.

Co roku dostosowujemy ofertę zajęć dodatkowych tak, aby każde dziecko znalazło coś dla siebie. Przykładowe zajęcia dodatkowe w ofercie szkoły to:

- robotyka

- ceramika

- szachy

- kółko matematyczne

- zajęcia kulinarne

- zajęcia teatralne

- taniec

- takewon-do

- gimnastyka

Tak, uczniowie mają oficjalne mundurki szkolne, które zakładają w każdy poniedziałek na tzw. Official Monday. Rodzice mogą także zakupić ubrania codzienne z logo szkoły tj. koszulki polo, bluzy, itp.
Zakupu dokonujemy poprzez stronę www.mark-mundurki.pl.

Dane do logowania i zakupu mundurków szkolnych Rodzice otrzymują po podpisaniu umowy o kształcenie.

Przykładowy plan dnia ucznia Cracow International School można znaleźć tutaj.

Uczniowie szkoły mogą opcjonalnie korzystać z posiłków z cateringu lub przynosić własne posiłki i przekąski.
Rodzice mogą zamówić posiłki dla swojego dziecka za pośrednictwem internetowego systemu zamówień. Dostępne są zarówno opcje mięsne, jak i wegetariańskie.

Szkoła zapewnia uczniom klas 1-4 opiekę w godzinach 8:00-17:20. Uczniowie klas starszych oczekujący np. na zajęcia dodatkowe mogą zaczekać w tzw. "cichej świetlicy" pod opieką nauczyciela-bibliotekarza.

W szkole podstawowej w klasach 1-3 uczniowie mają 3 godziny zajęć ruchowych, w klasach 4-8 uczniowie mają 4 godziny wychowania fizycznego.

Zapewniamy uczniom polskojęzycznym przygotowanie do egzaminu w języku polskim poprzez realizację dodatkowych zajęć. Przygotowania rozpoczynamy w klasie 7 zarówno z języka polskiego jak i matematyki, przy czym cały program wynikający z polskiej podstawy programowej realizowany jest przez całą szkołę podstawową od klasy 1 do 8.

Po zgłoszeniu się odpowiedniej ilości chętnych, organizujemy lekcje religii. W ramach tych lekcji katecheta przygotowuje dzieci do Komunii i organizuje Komunię wraz z Rodzicami w Parafii z którą współpracuje.

Tak, szkoła organizuje wyjazdy na kilkudniowe wycieczki, jeśli zbierze się odpowiednia liczba chętnych uczniów.