Misja

Do czego dążymy?

Naszym celem jest kształtowanie u uczniów cech, które pozwolą im stać się wszechstronnymi, odpowiedzialnymi i zaangażowanymi społecznie dorosłymi. Zależy nam na tym, by umieli podejmować refleksje, byli świadomi swoich mocnych i słabych stron, a także otwarci na problemy współczesnego świata.

Dlaczego to jest dla nas ważne?

Cenione przez nas wartości są spójne z najważniejszymi postawami uczniów i nauczycieli określonymi w założeniach Programu Cambridge. Uważamy, że dzięki tym cechom absolwenci międzynarodowej szkoły Cracow International School osiągną życiowy sukces i będą mogli z powodzeniem spełniać się w ważnych dla siebie dziedzinach życia.

Jak to robimy?

Nasza społeczność tworzy wielokulturowe środowisko, w którym uczniowie – realizując międzynarodowy program nauczania w języku angielskim – otwierają się na nowe perspektywy. Stosowane przez nas metody umożliwiają uczniom wyrażanie własnego zdania, naukę współpracy z rówieśnikami i dorosłymi, a także twórcze rozwiązywanie problemów. Wyzwalamy umiejętność kreatywnego myślenia, prowokujemy do refleksji i odważnego stawiania znaków zapytania zamiast kropek.

CIS
7
CIS jest pożyteczny – dostarcza pokarmu aż 24 gatunkom ptaków! Nasi uczniowie również angażują się w pracę na rzecz innych i rozwijają swoją postawę społeczną.
8
Nasiona CISU dojrzewają między sierpniem a wrześniem – tak samo, jak uczniowie gotowi na rozpoczęcie nowego roku szkolnego.
9
Znanych jest 70 odmian uprawnych CISU. Każdy z naszych uczniów także jest inny i każdego cenimy właśnie za jego indywidualność.
1
Cracow International School to w skrócie CIS – drzewo, które jako pierwsze zostało objęte w Polsce ochroną ze względu na swoją wartość. Wierzymy, iż uczniowie, którzy ukończą edukację w naszej szkole również będą doceniani – jako wartościowi ludzie.
2
CIS rośnie w całej Europie oraz na innych kontynentach – w różnych warunkach i na różnych glebach. Zależy nam na tym, by nasi uczniowie, wzrastając w międzynarodowym środowisku i nabywając uniwersalne umiejętności, także potrafili odnaleźć się w dynamicznie zmieniającym się świecie.
3
CIS jest wykorzystywany jako cenne źródło drewna, ale również roślina ozdobna i lecznicza. Chcemy, by nasi uczniowie również byli wszechstronni oraz otwarci na każdą dziedzinę życia.
4
CIS może rosnąć pojedynczo i grupowo – nasi uczniowie doskonale radzą sobie zarówno z pracą indywidualną, jak i zespołową.
5
Motyw drzewa nawiązuje także do jednego z największych atutów Cracow International School: przestronnego ogrodu, w którym uczniowie spędzają swój wolny czas oraz niektóre z zajęć lekcyjnych. Symbolizuje także życie, upływający czas i rozwój – bo zapewniamy wieloetapową edukację od przedszkola aż po liceum.
6
Drewno CISU jest twarde i trwałe, ale jednocześnie sprężyste i giętkie. Dbamy o harmonijny rozwój naszych uczniów, by stawali się pewni siebie i silni, ale jednocześnie wrażliwi i troskliwi.