Program nauczania

Międzynarodowe programy Cambridge, które realizujemy w naszej szkole, są znane i rozpoznawane na całym świecie. Obecnie około 10 000 szkół w ponad 160 krajach oferuje programy i kwalifikacje (egzaminy) Cambridge International. Na etapie liceum nauka w programie Cambridge wymaga od ucznia bardzo dobrej znajomości języka angielskiego.   

W klasach I-II uczniowie realizują program Cambridge IGCSE (podstawowe przedmioty ogólnokształcące), a w klasach III-IV skupiają się na wybranych przez siebie przedmiotach Cambridge Advanced, z których egzaminy planują zdawać w ramach matury międzynarodowej (egzaminy International Cambridge As&A Level). Uczeń ma zatem czas na zastanowienie się, do jakich egzaminów chce przystąpić i na jakich przedmiotach skupić swoją uwagę w dwóch ostatnich latach nauki w liceum.  

W naszym liceum możliwa jest nauka w klasie Cambridge z przygotowaniem do egzaminów międzynarodowych As&A Level lub w klasie z polską podstawą programową, w której również skupiamy się na rozwijaniu języka angielskiego, przygotowując uczniów do polskiego egzaminu maturalnego.   

Uczeń, który wybierze klasę z polską podstawą programową wybiera przedmioty rozszerzone z oferty szkoły od klasy drugiej. Większość przedmiotów w tej klasie nauczania jest w języku polskim, ale wymiar lekcji języka angielskiego jest rozszerzony, a część aktywności i zajęć prowadzona jest w języku angielskim. Angielski to główny język codziennego funkcjonowania szkoły.