Program nauczania

W Niepublicznym Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym Cracow International School uczniowie pierwszej klasy liceum realizują – w ramach wiodących przedmiotów – program będący tzw. blended curriculum, czyli komplementarną realizacją treści programu Cambridge (AS level – poziom podstawowy) i polskiej podstawy programowej. Takie rozwiązanie umożliwia uczniom pełne przygotowanie zarówno do matury polskiej, jak i do egzaminów maturalnych Cambridge.

Co dalej?

W kolejnych latach masz możliwość dokonania wyboru przedmiotów oraz dziedzin, które będziesz zgłębiać w ramach przygotowań do Twojego egzaminu maturalnego. Jeżeli wybierzesz poszerzoną naukę przedmiotów maturalnych zrealizowanych przez Ciebie na poziomie AS level (podstawowym), możesz kontynuować naukę na poziomie rozszerzonym (A level).

Prywatne liceum to niemal nieograniczone możliwości rozwijania wiedzy z zakresu dziedzin, które naprawdę Cię interesują. Poza wszystkimi obowiązkowymi przedmiotami określonymi w polskiej podstawie programowej nasza szkoła umożliwi Ci naukę przedmiotów* (do wyboru), z których także możesz przystąpić do egzaminu maturalnego Cambridge. Mogą to być np.:

 • psychologia
 • design & technologia
 • sztuka & design
 • biznes
 • ekonomia
 • prawo
 • socjologia
 • studia klasyczne
 • food studies
 • muzyka
 • języki obce

*Uruchomienie przedmiotu w szkole jest dodatkowo płatne i może być uzależnione od liczby chętnych oraz możliwości organizacyjnych.

Programy nauczania Cambridge rozwijają umiejętności głębokiego rozumienia przedmiotu oraz zdolności samodzielnego myślenia i analizowania. Przygotowują uczniów do dalszego kształcenia na poziomie akademickim (zarówno na kierunkach ścisłych, jak i humanistycznych czy artystycznych), dlatego też są cenione i rozpoznawane przez wiele prestiżowych uczelni na całym świecie.

Będąc uczniem Niepublicznego Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego Cracow International School będziesz ponadto brać udział w warsztatach i zajęciach projektowych Global perspectives – dotyczących problemów globalnych oraz zagadnień związanych z dynamicznie zmieniającym się światem.