Język angielski

W Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym Cracow International School masz możliwość rozwijania swoich umiejętności komunikacyjnych oraz sprawnego i płynnego posługiwania się językiem angielskim – bez względu na to, czy przygotowujesz się do polskiego egzaminu maturalnego czy egzaminów As&A Level. 

Język angielski to główny język nauczania w klasie Cambridge. W tej klasie w języku polskim prowadzone są wyłącznie zajęcia z języka polskiego oraz historii Polski i geografii Polski dla obywateli Polski. Pozostałe lekcje prowadzimy w języku angielskim. 

W klasie z maturą polską również kładziemy nacisk na rozwój umiejętności uczniów w zakresie języka angielskiego. Każdy uczeń uczy się angielskiego w zwiększonym wymiarze, część zajęć prowadzona jest w języku angielskim lub dwujęzycznie, angielski to także główny język funkcjonowania w szkole.