Język angielski

W Niepublicznym Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym Cracow International School masz możliwość rozwijania swoich umiejętności komunikacyjnych oraz sprawnego i płynnego posługiwania się językiem angielskim. Nasze liceum językowe umożliwia to ze względu na:

  • wybór języka nauczania (możesz uczyć się w pełni w języku angielskim lub w systemie dwujęzycznym – wyjątek stanowią tutaj takie przedmioty, jak język polski, elementy historii i geografii Polski, które nauczane są w języku polskim);
  • międzynarodową społeczność szkolną;
  • zajęcia z native speakerem;
  • przygotowanie do egzaminów językowych Cambridge Qualifications.

Nawet jeżeli zdecydujesz się zdawać polski egzamin maturalny i uczyć się w systemie dwujęzycznym, Niepubliczne Liceum Cracow International School umożliwi Ci przygotowanie do egzaminów językowych Cambridge Qualifications i zdobycie certyfikatu językowego honorowanego przez pracodawców i uczelnie na całym świecie. Certyfikaty językowe Cambridge potwierdzają Twoją znajomość języka angielskiego na poziomie zgodnym ze skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (tzw. CEFR). Prywatne liceum językowe to doskonała inwestycja w Twoją przyszłość i gwarancja nabycia biegłości językowej w zakresie swobodnego posługiwania się językiem angielskim zarówno w środowisku akademickim, jak i w życiu codziennym.

https://www.cambridgeenglish.org/pl/Images/417764-cefr-chart-september-2017.pdf