Niepubliczne Międzynarodowe
Liceum Ogólnokształcące
Cracow International School

Poznajmy się

O liceum

Niepubliczne Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące Cracow International School jest szkołą realizującą:
  • międzynarodowy program Cambridge International IGCSE oraz Cambridge Advanced (As&A Level) - więcej na ten temat w zakładce: Program Cambridge)
  • polską podstawę programową określoną przez MEN (więcej na ten temat w zakładce: Program nauczania)

Międzynarodowe Liceum Cracow International School posiada oficjalną akredytację organizacji Cambridge Assessment International Education i zarejestrowane zostało jako międzynarodowe centrum egzaminacyjne PL027. Oznacza to, iż posiadamy pełne uprawnienia do realizacji programów nauczania Cambridge oraz przeprowadzania międzynarodowych egzaminów maturalnych As& A Level. Otrzymaliśmy oficjalną zgodę Ministra Edukacji Narodowej na tworzenie tzw. oddziałów międzynarodowych w szkole.

Posiadamy też uprawnienia szkoły publicznej w rozumieniu polskiego prawa oświatowego. Oznacza to, iż uczniowie naszej szkoły mogą realizować polską podstawę programową i przygotowywać się do polskich egzaminów maturalnych.

Pełny cykl kształcenia w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym Cracow International School trwa 4 lata.

Głównym językiem nauczania w szkole jest język angielski – dlatego nasze liceum to idealny wybór dla uczniów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności językowe i kształcić się w międzynarodowym środowisku.

Więcej informacji - pobierz plik PDF

Czytaj więcej

Program nauczania

Od roku szkolnego 2024/2025 uczniowie pierwszej klasy liceum wybierają ścieżkę kształcenia w liceum. Mogą dołączyć do klasy z pełnym programem Cambridge lub wybrać klasę z polską podstawą programową i rozszerzonym językiem angielskim. Takie rozwiązanie umożliwia uczniom pełne przygotowanie do egzaminu końcowego, który wybiorą - matury polskiej lub do międzynarodowych egzaminów maturalnych Cambridge As&A Level.

Czytaj więcej

Matura polska

W Liceum Cracow International School uczeń klasy z maturą polską dopiero pod koniec klasy pierwszej deklaruje, które egzaminy planuje zdawać na poziomie rozszerzonym - poprzez złożenie odpowiedniego formularza wyboru przedmiotów. Wybrane przez ucznia przedmioty maturalne realizowane są w języku polskim od klasy drugiej liceum.

Czytaj więcej

Matura międzynarodowa Cambridge

Egzaminy Cambridge International As&A Level pełnią funkcję matury międzynarodowej. Organizowane są przez Cambridge Assessment International Education w szkole będącej akredytowanym przez CAIE centrum egzaminacyjnym. Cracow International School uzyskało oficjalną akredytację i zarejestrowane zostało jako centrum egzaminacyjne nr PL027. W Cracow International School do egzaminów As&A Level może przystąpić uczeń, który uczył się w klasie Cambridge.

Czytaj więcej

Język angielski

W Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym Cracow International School masz możliwość rozwijania swoich umiejętności komunikacyjnych oraz sprawnego i płynnego posługiwania się językiem angielskim – bez względu na to, czy przygotowujesz się do polskiego egzaminu maturalnego czy egzaminów As&A Level.

Czytaj więcej

Metody nauczania

Stosowane przez nas metody nauczania oraz pracy mają na celu kształtowanie u uczniów odpowiedzialności za swój proces edukacyjny oraz postawy związanej z samodzielnością badawczą i naukową. Uczeń od pierwszych dni w szkole zachęcany jest do podejmowania działań na rzecz organizacji i uporządkowania swojej pracy. Nauczyciele stawiają wymagania, udzielają uczniom wsparcia oraz wskazują narzędzia, z których mogą oni korzystać w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności.   Metody pracy dostosowane są do wymagań wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania. Realizacji programu Cambridge oraz polskiej podstawy programowej sprzyjają:  
  • korzystanie z wyposażonego zaplecza naukowego (m.in.: biologiczno-chemicznego, matematycznego, fizycznego, informatycznego),  
  • udział w doświadczeniach i eksperymentach naukowych w szkole oraz na uczelniach wyższych, współpraca z nauczycielami akademickimi i uczelniami, zajęcia terenowe, ćwiczeniowe oraz wykładowe
Mimo iż nauka w liceum to czas kształtowania się samodzielności badawczej, indywidualnego studiowania i poszukiwania, w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym Cracow International School otrzymasz pełne wsparcie nauczycieli dzięki konsultacjom, dyżurom oraz fakultetom, a także możliwości korzystania z zaplecza naukowego i badawczego szkoły. 

Perspektywy

W dwujęzycznym Liceum Cracow International School masz realną możliwość wyboru rodzaju egzaminu maturalnego, do którego zamierzasz przystąpić. W zależności od Twoich zainteresowań, możliwości czy planów na przyszłość otwierają się przed Tobą różne perspektywy.

Czytaj więcej

Rekrutacja

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Cracow International School prowadzi rekrutację na rok szkolny 2024/2025 do czteroletniego liceum. Rekrutacja ma dwa główne etapy i składa się z testu językowego oraz analizy dotychczasowych wyników edukacyjnych ucznia.

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji do liceum ogólnokształcącego:

  • uczniowie polskich szkół podstawowych: świadectwo z klasy 7 szkoły podstawowej + wyniki śródroczne z klasy 8
  • uczniowie z zagranicznych szkół lub z polskich szkół nierealizujących polskiej podstawy programowej: świadectwo, zaświadczenie lub raport zawierający informacje o ocenach i umiejętnościach ucznia z poprzedniego roku szkolnego
  • uczniowie polskich szkół ponadpodstawowych: świadectwo z ostatniej ukończonej klasy, aktualne wyniki edukacyjne

Uczniowie z zagranicy są przydzielani do klas na podstawie odrębnych przepisów.

Przy zapisie ucznia do szkoły niezbędne są:

  • kserokopia lub odpis aktu urodzenia ucznia
  • ksero dokumentu potwierdzającego numer PESEL (np. ksero paszportu) lub numer innego dowodu tożsamości (w przypadku uczniów nieposiadających numeru PESEL)
  • dwa podpisane zdjęcia do legitymacji
Czytaj więcej

Opłaty

Celem zapoznania się z cennikiem usług edukacyjnych oraz ofertą edukacyjną szkoły zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: info@cischool.edu.pl      

Stypendium: 

W uzasadnionych przypadkach (trudna sytuacja finansowa rodziny) możliwe uzyskanie stypendium częściowego lub całościowego na dany rok szkolny w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym Cracow International School. Wniosek o stypendium wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w sekretariacie placówki. Wnioski rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych od złożenia kompletnych dokumentów. Pobierz wniosek o stypendium 

Kontakt

PL tel. 789 033 010
ENG tel. 789 033 383

Lokalizacja

Formularz kontaktowy

Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu kontaktowym przetwarzane będą przez CIS Education Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sokołowskiego 19 w Krakowie, która świadczy usługi wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Przedszkolu Cracow International School w Krakowie, edukacji w Niepublicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi Cracow International School w Krakowie i Niepublicznym Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym Cracow International School w Krakowie w celu udzielenia odpowiedzi lub załatwienia Twojej sprawy.

Jeżeli udzielenie odpowiedzi będzie wiązało się z przesłaniem informacji marketingowych, przez wypełnienie poszczególnych pól formularza kontaktowego wyraźnie potwierdzasz zgodę na przekazanie Ci informacji o wybranych usługach na podany przez Ciebie adres e-mail oraz numer telefonu.

Możesz cofnąć zgodę w każdym momencie bez podania przyczyny, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Przysługują Ci prawa związane z przetwarzanymi danymi osobowymi, z których najważniejsze to: prawo dostępu do danych, do sprostowania, do zapomnienia i do ich przenoszenia. Pełną informację w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj: Polityka prywatności.