Niepubliczne Dwujęzyczne
Liceum Ogólnokształcące
Cracow International School

Poznajmy się

O liceum

Niepubliczne Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące Cracow International School jest szkołą realizującą:
 • międzynarodowy program Cambridge International AS & A Levels,
 • polską podstawę programową określoną przez MEN (więcej na ten temat w zakładce: Program nauczania).
Cykl kształcenia w Niepublicznym Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym Cracow International School trwa:
 • 3 lata - dla absolwentów dotychczasowych gimnazjów,
 • 4 lata - dla absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych.
Prywatne liceum to szansa na naukę w doskonałych warunkach pod okiem specjalistów przedmiotowych. Nasi uczniowie uczą się w systemie dwujęzycznym w międzynarodowym środowisku, uczęszczając na obowiązkowe i dodatkowe zajęcia edukacyjne, jak również biorąc udział w kursach, szkoleniach i warsztatach przygotowujących do późniejszego kształcenia na poziomie akademickim. Liceum prywatne pozwala na dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów, dlatego w międzynarodowym liceum Cracow International School uczniowie odnajdują przestrzeń do realizacji własnych pasji i rozwijania zainteresowań poprzez udział w zajęciach poszerzających wiedzę z wybranej przez nich dziedziny oraz kołach zainteresowań. Liceum językowe to najlepszy wybór!

Więcej informacji - pobierz plik PDF

Czytaj więcej

Program nauczania

W Niepublicznym Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym Cracow International School uczniowie pierwszej klasy liceum realizują - w ramach wiodących przedmiotów - program będący tzw. blended curriculum, czyli komplementarną realizacją treści programu Cambridge (AS level – poziom podstawowy) i polskiej podstawy programowej. Takie rozwiązanie umożliwia uczniom pełne przygotowanie zarówno do matury polskiej, jak i do egzaminów maturalnych Cambridge.

Czytaj więcej

Matura polska

Cykl kształcenia w Niepublicznym Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym Cracow International School trwa:

 • 3 lata - dla absolwentów dotychczasowych gimnazjów,
 • 4 lata - dla absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych.

Uczniowie międzynarodowego liceum Cracow International School mają możliwość wyboru rodzaju egzaminu maturalnego. Mogą zdawać tylko maturę polską, tylko egzaminy maturalne Cambridge, przystąpić do obu typów egzaminów lub realizować pełny program AICE Diploma. Uczniowie przygotowujący się do polskiego egzaminu maturalnego w cyklu trzyletnim obowiązkowo zdają na maturze:

Czytaj więcej

Matura międzynarodowa Cambridge

W Niepublicznym Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym Cracow International School możesz zdawać tylko maturę polską, tylko egzaminy maturalne Cambridge (AS & A Levels), przystąpić do obu typów egzaminów lub realizować pełny program AICE Diploma.

MOŻLIWOŚĆ 1: EGZAMINY CAMBRIDGE INTERNATIONAL AS & A LEVELS

Program Cambridge Advanced oferuje szkołom na całym świecie 55 programów nauczania do przedmiotów, które kończą się egzaminami maturalnymi na poziomie podstawowym (AS Level) lub rozszerzonym (A Level). Jeżeli zdecydujesz się przystąpić do międzynarodowej matury Cambridge, sam możesz wybrać:

Czytaj więcej

Język angielski

W Niepublicznym Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym Cracow International School masz możliwość rozwijania swoich umiejętności komunikacyjnych oraz sprawnego i płynnego posługiwania się językiem angielskim. Jest to możliwe ze względu na:

Czytaj więcej

Metody nauczania

Realizacja programów nauczania w Niepublicznym Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym Cracow International School opiera się na nauce przez doświadczanie. Realizacji programu Cambridge oraz polskiej podstawy programowej sprzyjają:

 • korzystanie z wyposażonego zaplecza naukowego (m.in.: biologiczno-chemicznego, matematycznego, fizycznego, informatycznego, bibliotecznego),
 • udział w doświadczeniach i eksperymentach naukowych w szkole oraz na uczelniach wyższych,
 • współpraca z nauczycielami akademickimi i uczelniami,
 • zajęcia terenowe, ćwiczeniowe oraz wykładowe.

Mimo iż nauka w liceum to czas kształtowania się samodzielności badawczej, indywidualnego studiowania i poszukiwania, w Niepublicznym Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym Cracow International School otrzymasz pełne wsparcie nauczycieli dzięki konsultacjom, dyżurom oraz fakultetom, a także możliwości korzystania z zaplecza naukowego i badawczego szkoły.

Perspektywy

W Niepublicznym Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym Cracow International School masz realną możliwość wyboru rodzaju egzaminu maturalnego, do którego zamierzasz przystąpić.

W zależności od Twoich zainteresowań, możliwości czy planów na przyszłość otwierają się przed Tobą różne perspektywy.

Czytaj więcej

Rekrutacja

Niepubliczne Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące Cracow International School prowadzi rekrutację na rok szkolny 2019/2020 do trzyletniego oraz czteroletniego liceum.

Rekrutacja do dwujęzycznego liceum ogólnokształcącego trwa przez cały rok do wyczerpania miejsc.

Dokumenty wymagane przy zapisie uczniów do dwujęzycznego liceum ogólnokształcącego:

 • kserokopia lub odpis aktu urodzenia ucznia,
 • ksero dokumentu potwierdzającego numer PESEL (np. ksero paszportu) lub – numer innego dowodu tożsamości (w przypadku uczniów nieposiadających numeru PESEL),
 • uczniowie polskich szkół: świadectwo ukończenia przez ucznia klasy II gimnazjum lub klasy 7 szkoły podstawowej,
 • uczniowie z zagranicznych szkół lub z polskich szkół nierealizujących polskiej podstawy programowej - może to być: świadectwo, zaświadczenie lub raport zawierający informacje o ocenach i umiejętnościach ucznia z poprzedniego roku szkolnego. Uczniowie z zagranicy są przydzielani do poziomów na podstawie odrębnych przepisów.
Czytaj więcej

Opłaty

Celem zapoznania się z cennikiem usług zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: info@cischool.edu.pl

STYPENDIUM

W uzasadnionych przypadkach (trudna sytuacja finansowa Rodziny) możliwe uzyskanie stypendium częściowego lub całościowego na dany rok szkolny w Niepublicznym Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym Cracow International School. Wniosek o stypendium wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie placówki. Wnioski rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych od złożenia kompletnych dokumentów. Pobierz wniosek o stypendium

Kontakt

PL tel. 789 033 010
ENG tel. 789 033 383

Lokalizacja

Formularz kontaktowy

Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu kontaktowym przetwarzane będą przez CIS Education Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sokołowskiego 19 w Krakowie, która świadczy usługi wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Przedszkolu Cracow International School w Krakowie, edukacji w Niepublicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi Cracow International School w Krakowie i Niepublicznym Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym Cracow International School w Krakowie w celu udzielenia odpowiedzi lub załatwienia Twojej sprawy.

Jeżeli udzielenie odpowiedzi będzie wiązało się z przesłaniem informacji marketingowych, przez wypełnienie poszczególnych pól formularza kontaktowego wyraźnie potwierdzasz zgodę na przekazanie Ci informacji o wybranych usługach na podany przez Ciebie adres e-mail oraz numer telefonu.

Możesz cofnąć zgodę w każdym momencie bez podania przyczyny, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Przysługują Ci prawa związane z przetwarzanymi danymi osobowymi, z których najważniejsze to: prawo dostępu do danych, do sprostowania, do zapomnienia i do ich przenoszenia. Pełną informację w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj: Polityka prywatności.