Rekrutacja

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Cracow International School prowadzi w roku szkolnym 2018/2019 rekrutację do Stage 2 i Stage 3 programu Cambridge Primary, odpowiadającym klasom 1 i 2 szkoły podstawowej. W przypadku większej ilości chętnych, możliwe jest także utworzenie wyższych klas.

Rekrutacja do dwujęzycznej szkoły podstawowej trwa przez cały rok do wyczerpania miejsc.

Ze względu na komfort uczniów i optymalizację procesu nauczania, klasy będą 18 osobowe, a w uzasadnionych przypadkach 20 osobowe.

Dokumenty wymagane przy zapisie uczniów do dwujęzycznej szkoły podstawowej:

W przypadku uczniów rekrutujących się do Stage 2 odpowiadającemu klasie 1:

  • Zaświadczenie o gotowości szkolnej
  • Kserokopia lub odpis aktu urodzenia dziecka

W przypadku uczniów rekrutujących się do Stage 3 i wyższych, co odpowiada klasie 2 i wyższym, dokumentami niezbędnymi przy zapisie są:

  • Kserokopia lub odpis aktu urodzenia dziecka
  • Uczniowie polskich szkół: świadectwo ukończenia przez ucznia klasy bezpośrednio poprzedzającej klasę, o przyjęcie do której ubiega się uczeń.
  • Uczniowie z zagranicznych szkół lub z polskich szkół nierealizujących polskiej podstawy programowej, może to być: świadectwo, zaświadczenie, lub raport, zawierający informacje o ocenach i umiejętnościach dziecka. Uczniowie z zagranicy są przydzielani do poziomów na podstawie odrębnych przepisów.

Uczniowie dołączający do Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Cracow International School w trakcie roku szkolnego biorą udział w obowiązkowym tygodniu próbnym, w trakcie którego przeprowadzane są diagnozy ich umiejętności szkolnych oraz obserwacje mające na celu udzielenie rodzicom informacji zwrotnej i wyniku rekrutacji.

Rezerwacji miejsca w Cracow International School można dokonać wypełniając poniższy formularz:

KlasaPo dokonaniu rezerwacji miejsca, pracownik sekretariatu skontaktuje się z Państwem celem umówienia spotkania.