Rekrutacja

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Cracow International School prowadzi w roku szkolnym 2020/2021 rekrutację do Stage 2, Stage 3 i Stage 4 programu Cambridge Primary, odpowiadającym klasom 1-3 szkoły podstawowej.

Na rok szkolny 2021/2022 otwarta jest także rekrutacja do stage 5 programu Cambridge Primary, odpowiadającemu klasie 4 szkoły podstawowej.

W przypadku większej ilości chętnych, możliwe jest także utworzenie wyższych klas.

Rekrutacja do dwujęzycznej szkoły podstawowej trwa przez cały rok do wyczerpania miejsc.

Ze względu na komfort uczniów i optymalizację procesu nauczania, klasy będą 18 osobowe, a w uzasadnionych przypadkach 20 osobowe.

Dokumenty wymagane przy zapisie uczniów do dwujęzycznej szkoły podstawowej:

W przypadku uczniów rekrutujących się do Stage 2 odpowiadającemu klasie 1:

  • Zaświadczenie o gotowości szkolnej
  • Kserokopia lub odpis aktu urodzenia dziecka

W przypadku uczniów rekrutujących się do Stage 3 i wyższych, co odpowiada klasie 2 i wyższym, dokumentami niezbędnymi przy zapisie są:

  • Kserokopia lub odpis aktu urodzenia dziecka
  • Uczniowie polskich szkół: świadectwo ukończenia przez ucznia klasy bezpośrednio poprzedzającej klasę, o przyjęcie do której ubiega się uczeń.
  • Uczniowie z zagranicznych szkół lub z polskich szkół nierealizujących polskiej podstawy programowej, może to być: świadectwo, zaświadczenie, lub raport, zawierający informacje o ocenach i umiejętnościach dziecka. Uczniowie z zagranicy są przydzielani do poziomów na podstawie odrębnych przepisów.

Uczniowie dołączający do Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Cracow International School w trakcie roku szkolnego biorą udział w obowiązkowym okresie próbnym, w trakcie którego przeprowadzane są diagnozy ich umiejętności szkolnych oraz obserwacje mające na celu udzielenie rodzicom informacji zwrotnej i wyniku rekrutacji.

Rezerwacji miejsca w Cracow International School można dokonać wypełniając poniższy formularz:

Klasa

Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu kontaktowym przetwarzane będą przez CIS Education Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sokołowskiego 19 w Krakowie, która świadczy usługi wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Przedszkolu Cracow International School w Krakowie, edukacji w Niepublicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi Cracow International School w Krakowie i Niepublicznym Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym Cracow International School w Krakowie w celu udzielenia odpowiedzi lub załatwienia Twojej sprawy.

Jeżeli udzielenie odpowiedzi będzie wiązało się z przesłaniem informacji marketingowych, przez wypełnienie poszczególnych pól formularza kontaktowego wyraźnie potwierdzasz zgodę na przekazanie Ci informacji o wybranych usługach na podany przez Ciebie adres e-mail oraz numer telefonu.

Możesz cofnąć zgodę w każdym momencie bez podania przyczyny, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Przysługują Ci prawa związane z przetwarzanymi danymi osobowymi, z których najważniejsze to: prawo dostępu do danych, do sprostowania, do zapomnienia i do ich przenoszenia. Pełną informację w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj: Polityka prywatności.


Po dokonaniu rezerwacji miejsca, pracownik sekretariatu skontaktuje się z Państwem celem umówienia spotkania.