Plan zajęć

W Cracow International School stawiamy na harmonijny rozwój. Zależy nam, aby nasi podopieczni mieli czas zarówno na naukę, jak i swobodną zabawę, tak bardzo istotną w wieku przedszkolnym. Jest to również nieoceniony czas z punktu widzenia immersji językowej – kiedy dzieci w sytuacji swobodnej i naturalnej komunikują się z nauczycielem w języku angielskim oraz słuchają jego wypowiedzi, przyswajając nowe słownictwo i struktury językowe. 

Przedszkolaki z grup młodszych raz dziennie odbywają zajęcia w języku angielskim oraz polskim. Dodatkowo w każdym tygodniu biorą udział w lekcjach rytmiki i gimnastyki. Wszystkie zajęcia w tych grupach trwają ok. 30 minut, aby dzieci były w stanie utrzymać koncentrację i jak najwięcej z nich skorzystać. 

Uczniowie zerówki, przygotowujący się do rozpoczęcia nauki w szkole, odbywają zajęcia anglojęzyczne dwa razy dziennie, w czasie których realizują Program Cambridge. Raz dziennie natomiast uczestniczą w zajęciach polskojęzycznych, obejmujących roczne przygotowanie przedszkolne, zgodnie z polską podstawą programową. Rytmika i gimnastyka odbywają się niezmiennie raz na tydzień. W tej grupie wiekowej większość zajęć trwa 45 minut. 

W trakcie zajęć nauczyciele wykorzystują szereg ciekawych pomocy dydaktycznych. Podczas zajęć polskojęzycznych wykorzystujemy dodatkowo podręczniki wydawnictwa MAC Edukacja, a w trakcie zajęć anglojęzycznych nauczyciele korzystają z uznanych wydawnictw specjalizujących się w edukacji międzynarodowej takich jak: Schofield&Sims, Jolly Learning oraz Hodder Education. 

Dzieci codziennie wychodzą na spacer do rozległego parku na terenie szkoły lub na plac zabaw. W czasie swobodnej zabawy odbywają się również nieobowiązkowe zajęcia dodatkowe, według preferencji rodziców.