Matura międzynarodowa Cambridge

Egzaminy Cambridge International As&A Level pełnią funkcję matury międzynarodowej. Organizowane są przez Cambridge Assessment International Education w szkole będącej akredytowanym przez CAIE centrum egzaminacyjnym. Cracow International School uzyskało oficjalną akredytację i zarejestrowane zostało jako centrum egzaminacyjne nr PL027 

Do egzaminów może przystąpić uczeń, który przygotowywał się pod kierunkiem nauczycieli liceum do międzynarodowych egzaminów As&A Level. Główny kurs przygotowujący do egzaminów trwa zwykle 2 lata (3 i 4 klasa liceum). Przed przystąpieniem do sesji egzaminacyjnej uczeń powinien otrzymać od swojego nauczyciela przewidywaną ocenę maturalną z danego przedmiotu.  

Liczba, poziom i rodzaj egzaminów w pełni zależą od ucznia, jego zainteresowań i planów związanych z dalszym kształceniem na poziomie akademickim. Uczeń może wybierać spośród 55 przedmiotów maturalnych oferowanych przez Cambridge:  

Więcej informacji – przejdź do strony

W Cracow International School uczeń deklaruje chęć przygotowań do wybranych przez siebie egzaminów Cambridge As&A Level pod koniec drugiej klasy liceum. Wcześniej uczeń może przystąpić do nieobowiązkowych egzaminów Cambridge IGCSE, które sprawdzają poziom opanowania przez ucznia materiału realizowanego w pierwszych dwóch latach liceum. Na późniejszym etapie realizacji programu uczeń deklaruje, do której z dwóch sesji egzaminacyjnych planuje przystąpić (November lub June). Przedmioty As&A Level realizowane są w języku angielskim.