Matura międzynarodowa Cambridge

W Niepublicznym Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym Cracow International School możesz zdawać tylko maturę polską, tylko egzaminy maturalne Cambridge (AS & A Levels), przystąpić do obu typów egzaminów lub realizować pełny program AICE Diploma.

MOŻLIWOŚĆ 1: EGZAMINY CAMBRIDGE INTERNATIONAL AS & A LEVELS

Program Cambridge Advanced oferuje szkołom na całym świecie 55 programów nauczania do przedmiotów, które kończą się egzaminami maturalnymi na poziomie podstawowym (AS Level) lub rozszerzonym (A Level). Jeżeli zdecydujesz się przystąpić do międzynarodowej matury Cambridge, sam możesz wybrać:

  • liczbę egzaminów, do których chcesz przystąpić;
  • przedmioty, których będziesz się uczyć do egzaminu;
  • poziom, na którym zamierzasz zdawać egzaminy.

Poza matematyką, fizyką, chemią, biologią, naukami społecznymi, historią, literaturą czy językami obcymi, szkoła może umożliwić Ci naukę przedmiotów zgodnych z Twoimi zainteresowaniami lub planowanym przez Ciebie kierunkiem studiów. Mogą to być np.: psychologia, design, biznes, ekonomia, prawo, socjologia, muzyka czy food studies. Więcej na ten temat znajdziesz w zakładce: Program nauczania.

Międzynarodowa matura Cambridge AS & A Levels jest ceniona i rozpoznawana przez tysiące uniwersytetów na świecie i w Polsce. Wyniki egzaminów AS & A Levels uwzględniane są podczas rekrutacji na wielu europejskich uczelniach, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii. Więcej na ten temat przeczytasz w zakładce: Perspektywy.

MOŻLIWOŚĆ 2: PROGRAM CAMBRIDGE AICE DIPLOMA

Jeżeli zdecydujesz się na realizację pełnego programu Cambridge Advanced International Certificate of Education (AICE) Diploma, będziesz mieć możliwość pogłębionej nauki wybranych przez siebie przedmiotów z trzech grup przedmiotowych:

  • mathematics and science
  • languages
  • arts and humanities

Aby ukończyć program Cambridge AICE Diploma i otrzymać certyfikat Cambridge musisz wybrać do egzaminu maturalnego przynajmniej jeden przedmiot z każdej z powyższych grup przedmiotowych i zdać je na odpowiednim poziomie, a także zaliczyć program Global Perspectives & Research. Wszystkie egzaminy zdawane na poziomie rozszerzonym (A Level) otrzymują wagę 2, natomiast egzaminy na poziomie podstawowym (AS Level) otrzymują wagę 1. Aby ukończyć Cambridge AICE Diploma uczeń zobowiązany jest zdać egzaminy o łącznej wadze 7. Przykładowe wybory, których możesz dokonać:

POZIOM/RODZAJ EGZAMINU

A Levels
(waga 2)

AS Levels
(waga 1)

Cambridge International Global Perspectives & Research
(waga 1)

RAZEM

MINIMALNA LICZBA EGZAMINÓW
(PRZEDMIOTY Z KAŻDEJ GRUPY PRZEDMIOTOWEJ)

3

0

1

7

2

2

1

7

1

4

1

7

0

6

1

7

*Przykładowa tabela na podstawie danych ze strony: www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-advanced/cambridge-aice-diploma/qualification/

Program Cambridge AICE Diploma umożliwia wszechstronny, wielokierunkowy rozwój oraz pomaga lepiej i głębiej zrozumieć problematykę analizowanych zagadnień z różnych dziedzin. Certyfikat AICE Diploma jest ceniony i rozpoznawany na wielu światowych uczelniach – szczególnie w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Australii.