O szkole

Dwujęzyczna szkoła podstawowa Cracow International School zapewnia edukację od klasy I szkoły podstawowej. W każdym roku nasza międzynarodowa szkoła podstawowa realizuje specjalnie opracowane programy edukacyjne łączące wymagania wynikające z podstawy programowej MEN oraz założenia Programu Cambridge. Uczniowie uczą się w systemie dwujęzycznym w międzynarodowym środowisku. Klasy o maksymalnej ilości 20 uczniów sprzyjają indywidualizacji pracy z uczniem uwzględniającej jego potrzeby i zainteresowania oraz stosowaniu metod aktywnych. Podczas zajęć edukacyjnych uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności dzięki stosowanym metodom problemowym oraz projektowym, różnorodnym wariantom pracy w grupach, udziale w licznych dyskusjach, debatach, grach edukacyjnych. Nauczyciele wykorzystują w swojej codziennej pracy z uczniami nowoczesne narzędzia IT, naukę przez doświadczanie, elementy oceniania kształtującego oraz inne narzędzia cenione i wykorzystywane w systemach edukacyjnych na całym świecie. Uczniowie mają do swojej dyspozycji również przestronny ogród z bezpiecznym placem zabaw, gdzie nie tylko spędzają czas wolny, ale także uczestniczą w zajęciach edukacyjnych na świeżym powietrzu.