Perspektywy

W Niepublicznym Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym Cracow International School masz realną możliwość wyboru rodzaju egzaminu maturalnego, do którego zamierzasz przystąpić.

W zależności od Twoich zainteresowań, możliwości czy planów na przyszłość otwierają się przed Tobą różne perspektywy.

MATURA POLSKA

 

MATURA CAMBRIDGE
AS&A LEVELS

 

MATURA CAMBRIDGE
AICE DIPLOMA

WSTĘP NA UNIWERSYTETY, UCZELNIE, SZKOŁY WYŻSZE
W POLSCE BEZ KONIECZNOŚCI ZDAWANIA EGZAMINÓW WSTĘPNYCH – w przypadku większości programów i kierunków

WSTĘP NA NIEKTÓRE UNIWERSYTETY, UCZELNIE NA ŚWIECIE – zwykle z koniecznością zdawania egzaminów wstępnych lub okazywania certyfikatów językowych

 

WSTĘP NA UNIWERSYTETY, UCZELNIE, SZKOŁY WYŻSZE
W POLSCE I NA ŚWIECIE BEZ KONIECZNOŚCI ZDAWANIA EGZAMINÓW WSTĘPNYCH – w przypadku większości programów i kierunków

DYPLOMY ROZPOZNAWANE I CENIONE NA EUROPEJSKICH I ŚWIATOWYCH UNIWERSYTETACH

Więcej informacji znajdziesz na: http://recognition.cambridgeinternational.org

Dyplomy i certyfikaty Cambridge (w tym – certyfikaty językowe) są cenione nie tylko na uczelniach w wielu krajach, ale także przez instytucje rządowe, organizacje pozarządowe, firmy czy pracodawców.

Ponadto międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące Cracow International School umożliwia naukę płynnego i skutecznego komunikowania się po angielsku, co stanowi umiejętność cenioną nie tylko na rynku pracy czy na uczelniach wyższych, ale przede wszystkim jest sprawnością umożliwiającą swobodne nawiązywanie relacji, czytanie, pisanie i rozumienie w języku angielskim.