O liceum

Niepubliczne Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące Cracow International School jest szkołą realizującą:

  • międzynarodowy program Cambridge International AS & A Levels,
  • polską podstawę programową określoną przez MEN (więcej na ten temat w zakładce: Program nauczania).

Cykl kształcenia w Niepublicznym Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym Cracow International School trwa:

  • 3 lata – dla absolwentów dotychczasowych gimnazjów,
  • 4 lata – dla absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych.

Prywatne liceum to szansa na naukę w doskonałych warunkach pod okiem specjalistów przedmiotowych. Nasi uczniowie uczą się w systemie dwujęzycznym w międzynarodowym środowisku, uczęszczając na obowiązkowe i dodatkowe zajęcia edukacyjne, jak również biorąc udział w kursach, szkoleniach i warsztatach przygotowujących do późniejszego kształcenia na poziomie akademickim. Ponadto w międzynarodowym liceum Cracow International School uczniowie odnajdują przestrzeń do realizacji własnych pasji i rozwijania zainteresowań poprzez udział w zajęciach poszerzających wiedzę z wybranej przez nich dziedziny oraz kołach zainteresowań.

Wybór należy do Ciebie!

Planujesz wybrać liceum językowe? W dwujęzycznym liceum Cracow Internatonal School dajemy Ci wybór:

  • języka nauczania (język angielski lub system dwujęzyczny),
  • realizowanych przez Ciebie przedmiotów i rozwijanych dziedzin wiedzy,
  • rodzaju egzaminu maturalnego, do którego zamierzasz przystąpić (egzaminy Cambridge AS&A Levels lub/i polski egzamin maturalny).

Mimo iż w Niepublicznym Dwujęzycznym Liceum Cracow International School uczniowie przede wszystkim nabywają sprawność swobodnego posługiwania się językiem angielskim, co pozwala na komunikację oraz naukę w tym języku, nasze międzynarodowe liceum pozwoli Ci także na pełne przygotowanie się do polskiej matury oraz poszerzanie wiedzy związanej z językiem i literaturą polską. Jako liceum prywatne (szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej) wydajemy polskie świadectwa.