Kadra

Kadra pedagogiczna

Kto tworzy zespół dwujęzycznej szkoły podstawowej Cracow International School? Jesteśmy nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej oraz specjalistami przedmiotowymi doświadczonymi w pracy pedagogicznej w środowisku wielokulturowym i dwujęzycznym. Posiadamy wysokie kwalifikacje zawodowe – zgodne z wymaganiami MEN – a także kompetencje językowe pozwalające na pełną realizację założeń programu Cambridge w międzynarodowym przedszkolu i szkole podstawowej.

Jacy są nauczyciele międzynarodowej szkoły Cracow International School?

Cechuje nas otwartość, zaangażowanie i indywidualne podejście do uczniów. Inspirujemy, rozwijamy kreatywność i prowokujemy do samodzielnego myślenia. Wspólnie tworzymy w Cracow International School atmosferę sprzyjającą uczeniu się, motywującą do podejmowania nowych, edukacyjnych wyzwań oraz wspierającą rozwój kompetencji społecznych naszych uczniów.

Dlaczego nasza kadra wybrała Cracow International School?

Łączy nas zainteresowanie nowoczesnymi metodami nauczania. Jesteśmy pasjonatami, którzy swój warsztat pracy doskonalili w różnych typach szkół i systemach edukacyjnych, czerpiąc wiedzę z dorobku zarówno polskich, jak i zagranicznych szkół oraz instytucji pedagogicznych. Cracow International School daje nam przestrzeń do stosowania metod nauczania, które cenimy, pracy w środowisku, które inspiruje nie tylko uczniów, ale również nas oraz wykorzystywania swoich umiejętności do tworzenia edukacji na najwyższym poziomie.