Program Cambridge

Cracow International School realizuje program Cambridge Primary, przeznaczony dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Cambridge Primary oferuje międzynarodowe nauczanie, rozwijające zarówno umiejętności uczniów, jak i ich wiedzę w obszarach języka angielskiego, matematyki i nauk ścisłych. Przedmioty te prowadzone są w całości w języku angielskim. Cambridge Primary jest w pełni przystosowany do wdrażania w szkołach anglojęzycznych i dwujęzycznych, a także kompatybilny z podstawą programową w danym kraju.

Programy Cambridge podzielone są na etapy. Numery etapów nie odpowiadają numerom klas w polskim systemie edukacji, dlatego zachęcamy do zapoznania się z poniższą tabelą, która wyjaśnia korelacje pomiędzy klasami polskiego systemu edukacji i etapami oraz programami Cambridge.

 

Wiek Klasa w polskim systemie edukacji Cabridge Stage Program
3-4 Przedszkole
5-6 Przedszkole, G0 1 Cambridge Primary
6-7 1 2
7-8 2 3
8-9 3 4
9-10 4 5
10-11 5 6
11-12 6 7 Cambridge Lower Secondary
12-13 7 8
13-14 8 9
14-15 1 liceum 10 Cambridge Advanced
(A levels)
15-16 2 liceum 11
16-17 3 liceum 12
17-18 4 liceum 13


czytaj więcej o programie