Opłaty

OPŁATY

Opłaty dla roczników 2019, 2020,2021:

 • Opłata wpisowa: 2000 zł.
 • Czesne: 19 000 zł, płatne w 10 miesięcznych ratach po 1900 zł.

Opłaty dla roczników 2017, 2018:

 • Opłata wpisowa: 1000 zł.
 • Czesne: 21 000 zł, płatne w 10 miesięcznych ratach po 2100 zł.

___________________________________________

Czesne w anglojęzycznym przedszkolu obejmuje:

 • opiekę od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-17.20
 • zajęcia edukacyjne w programie Cambridge Primary

Dodatkowo płatne są:

 • wyżywienie
 • wycieczki
 • warsztaty, wyjścia do instytucji kultury
 • podręczniki
 • wyprawka

Przedszkole Anglojęzyczne Cracow International School czynne jest przez 11 miesięcy: od września do lipca włącznie.

STYPENDIUM

W uzasadnionych przypadkach (trudna sytuacja finansowa Rodziny) możliwe uzyskanie stypendium częściowego lub całościowego na dany rok szkolny w Przedszkolu Anglojęzycznym Cracow International School

Wniosek o stypendium wraz z załącznikami należy złożyć:

 • w przypadku nowego ucznia rozpoczynającego naukę w przedszkolu do 14 dni od wypełnienia formularza rejestracyjnego
 • w przypadku uczniów kontynuujących naukę do dnia 15 maja każdego roku

Pobierz wniosek o stypendium