Opłaty

OPŁATY

W roku szkolnym 2018/2019 w Przedszkolu Anglojęzycznym Cracow International School obowiązują następujące opłaty:

 • Opłata wpisowa: 1000 zł. UWAGA! Jeśli wpłacili Państwo już wpisowe do innego przedszkola, nic Państwo nie tracą – wiemy jak odzyskać tę opłatę!
 • Czesne: 10 800 zł, płatne w 12 miesięcznych ratach po 900 zł.

Czesne w anglojęzycznym przedszkolu obejmuje:

 • opiekę od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-17.30
 • zajęcia edukacyjne w programie Cambridge Primary

Dodatkowo płatne są:

 • wyżywienie
 • wycieczki
 • warsztaty, wyjścia do instytucji kultury
 • podręczniki
 • wyprawka

Przedszkole Anglojęzyczne Cracow International School czynne jest przez 11 miesięcy: od września do lipca włącznie.

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć w roku szkolnym 2018/2019 są: 24.12.2018, 31.12.2018, 19.04.2019, 21.06.2019.

 

W roku szkolnym 2019/2020 w Przedszkolu Anglojęzycznym Cracow International School obowiązują następujące opłaty:

 • Opłata wpisowa: 1000 zł. UWAGA! Jeśli wpłacili Państwo już wpisowe do innego przedszkola, nic Państwo nie tracą – wiemy jak odzyskać tę opłatę!
 • Czesne: 11 400 zł, płatne w 12 miesięcznych ratach po 950 zł.

Czesne w anglojęzycznym przedszkolu obejmuje:

 • opiekę od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-17.30
 • zajęcia edukacyjne w programie Cambridge Primary

Dodatkowo płatne są:

 • wyżywienie
 • wycieczki
 • warsztaty, wyjścia do instytucji kultury
 • podręczniki
 • wyprawka

Przedszkole Anglojęzyczne Cracow International School czynne jest przez 11 miesięcy: od września do lipca włącznie.

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć w roku szkolnym 2019/2020 są: 24.12.2019, 31.12.2019, 10.04.2020, 11.06.2020.

STYPENDIUM

W uzasadnionych przypadkach (trudna sytuacja finansowa Rodziny) możliwe uzyskanie stypendium częściowego lub całościowego na dany rok szkolny w Przedszkolu Anglojęzycznym Cracow International School

Wniosek o stypendium wraz z załącznikami należy złożyć:

 • w przypadku nowego ucznia rozpoczynającego naukę w przedszkolu do 14 dni od wypełnienia formularza rejestracyjnego
 • w przypadku uczniów kontynuujących naukę do dnia 15 maja każdego roku

Pobierz wniosek o stypendium