Opłaty

OPŁATY

Celem zapoznania się z cennikiem usług zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: info@cischool.edu.pl

Przedszkole Anglojęzyczne Cracow International School czynne jest przez 11 miesięcy: od września do lipca włącznie.

STYPENDIUM

W uzasadnionych przypadkach (trudna sytuacja finansowa Rodziny) możliwe uzyskanie stypendium częściowego lub całościowego na dany rok szkolny w Przedszkolu Anglojęzycznym Cracow International School

Wniosek o stypendium wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie placówki.

Wnioski rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych od złożenia kompletnych dokumentów.

Pobierz wniosek o stypendium