Opłaty

OPŁATY

Opłaty dla roczników 2019, 2020,2021:

 • Opłata wpisowa: 2000 zł.
 • Miesięczne czesne: 1580 zł

Opłaty dla roczników 2017, 2018:

 • Opłata wpisowa: 1000 zł.
 • Miesięczne czesne: 1750 zł

___________________________________________

Czesne w anglojęzycznym przedszkolu obejmuje:

 • opiekę od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-17.20
 • zajęcia edukacyjne w programie Cambridge Primary

Dodatkowo płatne są:

 • wyżywienie
 • wycieczki
 • warsztaty, wyjścia do instytucji kultury
 • podręczniki
 • wyprawka

Przedszkole Anglojęzyczne Cracow International School czynne jest przez 11 miesięcy: od września do lipca włącznie.

STYPENDIUM

W uzasadnionych przypadkach (trudna sytuacja finansowa Rodziny) możliwe uzyskanie stypendium częściowego lub całościowego na dany rok szkolny w Przedszkolu Anglojęzycznym Cracow International School

Wniosek o stypendium wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie placówki.

Wnioski rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych od złożenia kompletnych dokumentów.

Pobierz wniosek o stypendium