Program Cambridge

Cracow International School realizuje program Cambridge Primary, przeznaczony dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Cambridge Primary oferuje międzynarodowe nauczanie, rozwijające zarówno umiejętności uczniów, jak i ich wiedzę w obszarach języka angielskiego, matematyki i nauk ścisłych. Przedmioty te prowadzone są w całości w języku angielskim. Cambridge Primary jest w pełni przystosowany do wdrażania w szkołach anglojęzycznych i dwujęzycznych, a także kompatybilny z podstawą programową w danym kraju.

Oprócz wysokiej klasy programów przedmiotowych, Cambridge International oferuje również program Cambridge Global Perspectives, który umożliwia uczniom rozwijanie kompetencji międzykulturowych oraz uczy badawczego odkrywania świata poprzez pracę metodą projektów. W Cracow International School program ten będzie realizowany jako osobny przedmiot, aby uczniowie mieli możliwość w praktyce użyć wiedzy zdobytej podczas zajęć edukacyjnych i samodzielnie poszukiwać odpowiedzi na nurtujące ich pytania badawcze.

Program Cambridge ICT Starters zapewnia uczniom możliwość poznawania środowiska technologii informacyjnych.

Cracow International School od przedszkola stosuje program Cambridge Primary, oferując międzynarodową edukację już od najmłodszych lat.

Programy Cambridge dedykowane są dla uczniów w wieku od 5 do 19 lat i stosowane przez najlepsze międzynarodowe szkoły na całym świecie. Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, Cambridge Upper Secondary i Cambridge Advanced pozwalają na płynne przejście pomiędzy poszczególnymi etapami edukacji.

Szeroka gama przedmiotów i możliwość dostosowania treści do narodowej podstawy programowej pozwalają uczniom zdobywać wiedzę na najwyższym poziomie. Nowoczesne metody nauczania i networking ze szkołami z kilkudziesięciu krajów stwarzają niepowtarzalną możliwość uczenia się w międzynarodowym środowisku, w pasjonującym i otwartym otoczeniu.
Edukacja Cambridge została oparta na pięciu fundamentach.

Są to:

  • międzynarodowy program edukacji,
  • przemyślany proces nauczania i uczenia się,
  • światowy sysytem oceniania,
  • świadomość międzykulturowa,
  • tworzenie globalnych społeczności.

Programy Cambridge oferują uczniom:

  • wysokiej klasy międzynarodowy system nauczania
  • nauczanie anglojęzyczne lub dwujęzyczne
  • elastyczność metod pracy i kompatybilność z narodową podstawą programową
  • pracę pod okiem kreatywnych nauczycieli, przeszkolonych przez metodyków Cambridge
  • dostęp do materiałów stworzonych przez Cambridge oraz kontakt z międzynarodowymi szkołami na całym świecie

Kwalifikacje oferowane przez Cambridge są rozpoznawalne na całym świecie i cenione zarówno przez szkoły średnie, wyższe jak i pracodawców. Uczniowie mają więc pewność, że niezależnie od tego, czy zdecydują się pozostać w swoim kraju, czy podjąć edukację lub pracę w dowolnym zakątku świata, będą mieli solidne i rozpoznawalne w niemal każdym kraju wykształcenie, które będzie atutem na rynku pracy.
Cambridge International stawia na łączenie szerokiej wiedzy przedmiotowej z umiejętnościami logicznego myślenia oraz rozumienia konceptów. Pozwala systematycznie monitorować postępy uczniów i wspierać ich w procesie zdobywania wiedzy w nauczaniu anglojęzycznym i dwujęzycznym.

Profil ucznia Cambridge promuje rozwijanie takich cech jak: zaangażowany, pewny siebie, odpowiedzialny, refleksyjny i innowacyjny. Co istotne, organizacja oczekuje kształcenia tych cech nie tylko u uczniów, ale także nauczycieli, dzięki czemu cała społeczność szkolna zachęcana jest do samorozwoju i wspierana w nim.

Egzaminy dla uczniów z programu Cambridge Primary:

Testy Cambridge Primary Checkpoint – to testy podsumowujące program Cambridge Primary. Obejmują język angielski, matematykę i przedmioty ścisłe. Istotne jest to, że test z języka angielskiego dostępny jest w dwóch wersjach – angielski jako język ojczysty oraz angielski jako drugi język. Cambridge Primary Checkpoint pozwalają uczniom sprawdzić jakie są ich mocne strony oraz nad jakimi zagadnieniami powinni popracować. Testy te oceniane są przez zewnętrznych egzaminatorów Cambridge, zgodnie z jednolitą dla uczniów na całym świecie punktacją. Do testów uczniowie mogą przystąpić w maju lub w październiku. Zagadnienia sprawdzane przez Cambridge Primary Checkpoint są zgodne z międzynarodową podstawą programową Cambridge Primary dla języka angielskiego, matematyki i przedmiotów ścisłych. Każdy uczeń otrzymuje szczegółowy raport, w którym uwzględniona jest punktacja za cały przedmiot, punktacja za poszczególne działy, a także informacje o pytaniach, z którymi poradził sobie najlepiej lub najsłabiej.

Testy Cambridge Primary Progression Tests – to testy, które uczniowie piszą co roku. Obejmują język angielski, matematykę i przedmioty ścisłe. Adresowane są do etapów 3, 4, 5 i 6 Cambridge Primary. Są oceniane przez nauczycieli ze szkoły, w której uczy się dziecko, zgodnie z jednolitą dla uczniów na całym świecie punktacją. Mogą być przeprowadzane w dowolnym momencie roku szkolnego. Pozwalają na monitorowanie postępów edukacyjnych zarówno pojedynczych uczniów, jak i grup klasowych na tle innych klas, szkoły na tle innych szkół, itp.