Matura polska

Cykl kształcenia w Niepublicznym Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym Cracow International School trwa:

  • 3 lata – dla absolwentów dotychczasowych gimnazjów,
  • 4 lata – dla absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych.

Uczniowie międzynarodowego liceum Cracow International School mają możliwość wyboru rodzaju egzaminu maturalnego. Mogą zdawać tylko maturę polską, tylko egzaminy maturalne Cambridge, przystąpić do obu typów egzaminów lub realizować pełny program AICE Diploma. Uczniowie przygotowujący się do polskiego egzaminu maturalnego w cyklu trzyletnim obowiązkowo zdają na maturze:

  • trzy przedmioty na poziomie podstawowym (język polski, matematykę, język obcy nowożytny),
  • minimum jeden przedmiot na poziomie rozszerzonym (lub dwujęzycznym – w przypadku języka obcego).

Międzynarodowe liceum Cracow International School to prywatne liceum językowe, które dzięki realizacji tzw. blended curriculum zapewnia możliwość pełnego przygotowania do polskiego egzaminu maturalnego, przy równoczesnej, komplementarnej realizacji treści programu Cambridge. Nauka w systemie dwujęzycznym sprzyja przygotowaniom do egzaminu z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym.

Jeżeli zdecydujesz się na zdawanie egzaminów w ramach tzw. polskiej matury, przygotowując się do nich, równocześnie poszerzasz swoje kompetencje związane ze swobodnym komunikowaniem się w języku angielskim. Możesz także przystąpić do egzaminu z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym. Wysokie wyniki z polskiego egzaminu maturalnego umożliwią Ci studiowanie na prestiżowych polskich uniwersytetach oraz uczelniach oferujących specjalistyczne kierunki kształcenia.