Opłaty

 

 

 

 

W roku szkolnym 2021/2022 w Niepublicznym Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym Cracow International School obowiązują następujące opłaty:

  • czesne: 1600 zł miesięcznie przez okres 12 miesięcy
  • wpisowe za każdy rok nauki po 1000 zł. Pierwsza opłata płatna w dniu podpisania umowy, kolejne opłaty przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego.

W roku szkolnym  2020/2021 w Niepublicznym Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym Cracow International School obowiązują następujące opłaty:

  • czesne: 1500 zł miesięcznie przez okres 12 miesięcy
  • wpisowe za każdy rok nauki po 1000 zł. Pierwsza opłata płatna w dniu podpisania umowy, kolejne opłaty przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego.

_______________________________________________

Czesne w Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym Cracow International School obejmuje:

  • edukację przez cały rok szkolny, zgodnie z terminami rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego ogłoszonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • zajęcia edukacyjne w programie Cambridge
  • zajęcia projektowe w programie Cambridge Global Perspectives

Dodatkowo płatne są:

  • zajęcia dodatkowe
  • wycieczki, warsztaty, wyjścia do instytucji kultury
  • podręczniki