Opłaty

Celem zapoznania się z cennikiem usług edukacyjnych oraz ofertą edukacyjną szkoły zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: info@cischool.edu.pl  

 

 

Stypendium: 

W uzasadnionych przypadkach (trudna sytuacja finansowa rodziny) możliwe uzyskanie stypendium częściowego lub całościowego na dany rok szkolny w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym Cracow International School. Wniosek o stypendium wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w sekretariacie placówki. Wnioski rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych od złożenia kompletnych dokumentów. Pobierz wniosek o stypendium