Opłaty

W Niepublicznym Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym Cracow International School obowiązują następujące opłaty:

 • czesne: 29000 zł, płatne w 10 ratach po 2900 zł
 • czesne: 36 000 zł, płatne w 10 ratach po 3600 zł – dla uczniów realizujących wyłącznie kursy w ramach programu Cambridge
 • wpisowe za każdy rok nauki po 2000 zł. Pierwsza opłata płatna w dniu podpisania umowy, kolejne opłaty przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego.

_______________________________________________

Czesne w Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym Cracow International School obejmuje:

 • edukację przez cały rok szkolny, zgodnie z terminami rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego ogłoszonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • zajęcia edukacyjne w programie Cambridge
 • zajęcia projektowe w programie Cambridge Global Perspectives

Dodatkowo płatne są:

 • zajęcia dodatkowe
 • wycieczki, warsztaty, wyjścia do instytucji kultury
 • podręczniki

STYPENDIUM

W uzasadnionych przypadkach (trudna sytuacja finansowa Rodziny) możliwe uzyskanie stypendium częściowego lub całościowego na dany rok szkolny w Niepublicznym Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym Cracow International School.

Wniosek o stypendium wraz z załącznikami należy złożyć:

 • w przypadku nowego ucznia rozpoczynającego naukę w szkole do 14 dni od wypełnienia formularza rejestracyjnego
 • w przypadku uczniów kontynuujących naukę do dnia 15 maja każdego roku

Pobierz wniosek o stypendium