Opłaty

W Niepublicznym Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym Cracow International School obowiązują następujące opłaty:

  • czesne: 2100 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy
  • wpisowe za każdy rok nauki po 2000 zł. Pierwsza opłata płatna w dniu podpisania umowy, kolejne opłaty przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego.

_______________________________________________

Czesne w Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym Cracow International School obejmuje:

  • edukację przez cały rok szkolny, zgodnie z terminami rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego ogłoszonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • zajęcia edukacyjne w programie Cambridge
  • zajęcia projektowe w programie Cambridge Global Perspectives

Dodatkowo płatne są:

  • zajęcia dodatkowe
  • wycieczki, warsztaty, wyjścia do instytucji kultury
  • podręczniki

STYPENDIUM

W uzasadnionych przypadkach (trudna sytuacja finansowa Rodziny) możliwe uzyskanie stypendium częściowego lub całościowego na dany rok szkolny w Niepublicznym Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym Cracow International School.

Wniosek o stypendium wraz z załącznikami należy złożyć:

  • w przypadku nowego ucznia rozpoczynającego naukę w szkole do 14 dni od wypełnienia formularza rejestracyjnego
  • w przypadku uczniów kontynuujących naukę do dnia 15 maja każdego roku

Pobierz wniosek o stypendium