Rekrutacja

Niepubliczne Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące Cracow International School prowadzi rekrutację na rok szkolny 2019/2020 do trzyletniego oraz czteroletniego liceum.

Rekrutacja do dwujęzycznego liceum ogólnokształcącego trwa przez cały rok do wyczerpania miejsc.

Dokumenty wymagane przy zapisie uczniów do dwujęzycznego liceum ogólnokształcącego:

  • kserokopia lub odpis aktu urodzenia ucznia,
  • ksero dokumentu potwierdzającego numer PESEL (np. ksero paszportu) lub – numer innego dowodu tożsamości (w przypadku uczniów nieposiadających numeru PESEL),
  • uczniowie polskich szkół: świadectwo ukończenia przez ucznia klasy II gimnazjum lub klasy 7 szkoły podstawowej,
  • uczniowie z zagranicznych szkół lub z polskich szkół nierealizujących polskiej podstawy programowej – może to być: świadectwo, zaświadczenie lub raport zawierający informacje o ocenach i umiejętnościach ucznia z poprzedniego roku szkolnego. Uczniowie z zagranicy są przydzielani do poziomów na podstawie odrębnych przepisów.

Dokumenty wymagane dla zapisanych uczniów do dwujęzycznego liceum ogólnokształcącego, dostarczone przed rozpoczęciem roku szkolnego:

Uczniowie polskich szkół:

  • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej,
  • oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty,
  • 2 zdjęcia podpisane na odwrocie.

Uczniowie z zagranicznych szkół lub z polskich szkół nierealizujących polskiej podstawy programowej –  może to być:

  • dokument potwierdzający ukończenie gimnazjum lub szkoły podstawowej,
  • 2 zdjęcia podpisane na odwrocie.

Rezerwacji miejsca w Cracow International School można dokonać wypełniając poniższy formularz.

Klasa