Rekrutacja

Niepubliczne Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące Cracow International School prowadzi rekrutację do trzyletniego oraz czteroletniego liceum.

Rekrutacja do dwujęzycznego liceum ogólnokształcącego trwa przez cały rok do wyczerpania miejsc.

Dokumenty wymagane przy zapisie uczniów do dwujęzycznego liceum ogólnokształcącego:

  • kserokopia lub odpis aktu urodzenia ucznia,
  • ksero dokumentu potwierdzającego numer PESEL (np. ksero paszportu) lub – numer innego dowodu tożsamości (w przypadku uczniów nieposiadających numeru PESEL),
  • uczniowie polskich szkół: świadectwo ukończenia przez ucznia klasy 7 szkoły podstawowej,
  • uczniowie z zagranicznych szkół lub z polskich szkół nierealizujących polskiej podstawy programowej – może to być: świadectwo, zaświadczenie lub raport zawierający informacje o ocenach i umiejętnościach ucznia z poprzedniego roku szkolnego. Uczniowie z zagranicy są przydzielani do poziomów na podstawie odrębnych przepisów.

Dokumenty wymagane dla zapisanych uczniów do dwujęzycznego liceum ogólnokształcącego, dostarczone przed rozpoczęciem roku szkolnego:

Uczniowie polskich szkół:

  • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej,
  • oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty,
  • 2 zdjęcia podpisane na odwrocie.

Uczniowie z zagranicznych szkół lub z polskich szkół nierealizujących polskiej podstawy programowej –  może to być:

  • dokument potwierdzający ukończenie gimnazjum lub szkoły podstawowej,
  • 2 zdjęcia podpisane na odwrocie.

Rezerwacji miejsca w Cracow International School można dokonać wypełniając poniższy formularz.

Klasa

Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu kontaktowym przetwarzane będą przez CIS Education Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sokołowskiego 19 w Krakowie, która świadczy usługi wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Przedszkolu Cracow International School w Krakowie, edukacji w Niepublicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi Cracow International School w Krakowie i Niepublicznym Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym Cracow International School w Krakowie w celu udzielenia odpowiedzi lub załatwienia Twojej sprawy.

Jeżeli udzielenie odpowiedzi będzie wiązało się z przesłaniem informacji marketingowych, przez wypełnienie poszczególnych pól formularza kontaktowego wyraźnie potwierdzasz zgodę na przekazanie Ci informacji o wybranych usługach na podany przez Ciebie adres e-mail oraz numer telefonu.

Możesz cofnąć zgodę w każdym momencie bez podania przyczyny, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Przysługują Ci prawa związane z przetwarzanymi danymi osobowymi, z których najważniejsze to: prawo dostępu do danych, do sprostowania, do zapomnienia i do ich przenoszenia. Pełną informację w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj: Polityka prywatności.