Rekrutacja

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Cracow International School prowadzi rekrutację na rok szkolny 2024/2025 do czteroletniego liceum. Rekrutacja ma dwa główne etapy i składa się z testu językowego oraz analizy dotychczasowych wyników edukacyjnych ucznia. 

Główny termin rekrutacji do klas pierwszych to marzec-maj. Przez cały rok szkolny prowadzona jest jednak rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych oraz starszych klas – w miarę dostępności miejsc. 

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji do liceum ogólnokształcącego: 

  • uczniowie polskich szkół podstawowych: świadectwo z klasy 7 szkoły podstawowej + wyniki śródroczne z klasy 8 
  • uczniowie z zagranicznych szkół lub z polskich szkół nierealizujących polskiej podstawy programowej: świadectwo, zaświadczenie lub raport zawierający informacje o ocenach i umiejętnościach ucznia z poprzedniego roku szkolnego 
  • uczniowie polskich szkół ponadpodstawowych: świadectwo z ostatniej ukończonej klasy, aktualne wyniki edukacyjne

Uczniowie z zagranicy są przydzielani do klas na podstawie odrębnych przepisów. 

Przy zapisie ucznia do szkoły niezbędne są: 

  • kserokopia lub odpis aktu urodzenia ucznia 
  • ksero dokumentu potwierdzającego numer PESEL (np. ksero paszportu) lub numer innego dowodu tożsamości (w przypadku uczniów nieposiadających numeru PESEL) 
  • dwa podpisane zdjęcia do legitymacji 

 

Zgłoszeń do Cracow International School można dokonać wypełniając poniższy formularz.

Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu kontaktowym przetwarzane będą przez CIS Education Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sokołowskiego 19 w Krakowie, która świadczy usługi wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Przedszkolu Cracow International School w Krakowie, edukacji w Niepublicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi Cracow International School w Krakowie i Niepublicznym Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym Cracow International School w Krakowie w celu udzielenia odpowiedzi lub załatwienia Twojej sprawy.

Jeżeli udzielenie odpowiedzi będzie wiązało się z przesłaniem informacji marketingowych, przez wypełnienie poszczególnych pól formularza kontaktowego wyraźnie potwierdzasz zgodę na przekazanie Ci informacji o wybranych usługach na podany przez Ciebie adres e-mail oraz numer telefonu.

Możesz cofnąć zgodę w każdym momencie bez podania przyczyny, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Przysługują Ci prawa związane z przetwarzanymi danymi osobowymi, z których najważniejsze to: prawo dostępu do danych, do sprostowania, do zapomnienia i do ich przenoszenia. Pełną informację w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj: Polityka prywatności.