Program MEN

W międzynarodowej szkole podstawowej Cracow International School uczniowie w pełni realizują polską podstawę programową określoną przez MEN, której treści zintegrowane są z Programem Cambridge. W czasie pierwszych lat szkoły podstawowej (I-III) uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności podczas zintegrowanych zajęć edukacyjnych łączących treści z różnych dziedzin, a w kolejnych latach (od klasy IV) rozpoczynają nauczanie przedmiotowe. Po ukończeniu każdej klasy w dwujęzycznej szkole podstawowej Cracow International School uczniowie otrzymują polskie świadectwa zgodne z wytycznymi MEN dotyczącymi dokumentacji przebiegu nauczania.