Program MEN

W międzynarodowej szkole podstawowej Cracow International School uczniowie realizują polską podstawę programową określoną przez MEN w zakresie obejmującym szkoły z oddziałami międzynarodowymi, której treści zintegrowane są z Programem Cambridge. W czasie pierwszych lat szkoły podstawowej (I-III) uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności podczas zintegrowanych zajęć edukacyjnych łączących treści z różnych dziedzin, a w kolejnych latach (od klasy IV) rozpoczynają nauczanie przedmiotowe.

W klasach IV-VIII obywatele Polski realizują zajęcia języka polskiego, geografii oraz historii Polski zgodnie z polską podstawą programową. Pozostałe przedmioty są zintegrowane z Programem Cambridge. Niektóre z przedmiotów, takie jak matematyka, są realizowane w szerszym zakresie, zgodnie z Programem Cambridge.

Uczniowie z zagranicy w ramach implementacji polskiej podstawy programowej uczą się polskiego jako języka obcego.

Od klasy VII wszyscy uczniowie są przygotowywani do egzaminu 8-klasisty w ramach dedykowanych do tego zajęć.

Po ukończeniu każdej klasy w dwujęzycznej szkole podstawowej Cracow International School uczniowie otrzymują polskie świadectwa zgodne z wytycznymi MEN dotyczącymi dokumentacji przebiegu nauczania. Ponadto, po ukończeniu każdego etapu programów Cambridge, uczniowie otrzymują certyfikat jego ukończenia.