Szkoła podstawowa z programem
Cambridge

Poznajmy się

O szkole

Dwujęzyczna szkoła podstawowa Cracow International School zapewnia edukację od klasy I szkoły podstawowej. W każdym roku nasza międzynarodowa szkoła podstawowa realizuje specjalnie opracowane programy edukacyjne łączące wymagania wynikające z podstawy programowej MEN oraz założenia Programu Cambridge. Uczniowie uczą się w systemie dwujęzycznym w międzynarodowym środowisku. Klasy o maksymalnej ilości 20 uczniów sprzyjają indywidualizacji pracy z uczniem uwzględniającej jego potrzeby i zainteresowania oraz stosowaniu metod aktywnych. Podczas zajęć edukacyjnych uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności dzięki stosowanym metodom problemowym oraz projektowym, różnorodnym wariantom pracy w grupach, udziale w licznych dyskusjach, debatach, grach edukacyjnych. Nauczyciele wykorzystują w swojej codziennej pracy z uczniami nowoczesne narzędzia IT, naukę przez doświadczanie, elementy oceniania kształtującego oraz inne narzędzia cenione i wykorzystywane w systemach edukacyjnych na całym świecie. Uczniowie mają do swojej dyspozycji również przestronny ogród z bezpiecznym placem zabaw, gdzie nie tylko spędzają czas wolny, ale także uczestniczą w zajęciach edukacyjnych na świeżym powietrzu.

Rekrutacja

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Cracow International School prowadzi rekrutację do Stage 1, Stage 2, Stage 3 i stage 4 programu Cambridge Primary, odpowiadającym klasom 1-4 szkoły podstawowej. W przypadku większej ilości chętnych, możliwe jest także utworzenie wyższych klas.
Czytaj więcej

Opłaty

Sprawdź aktualne opłaty w Niepublicznej Dwujęzycznej Szkole Podstawowej Cracow International School Czytaj więcej

Program Cambridge

Cracow International School realizuje program Cambridge Primary, przeznaczony dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Cambridge Primary oferuje międzynarodowe nauczanie, rozwijające zarówno umiejętności uczniów, jak i ich wiedzę w obszarach języka angielskiego, matematyki i nauk ścisłych. Przedmioty te prowadzone są w całości w języku angielskim. Cambridge Primary jest w pełni przystosowany do wdrażania w szkołach anglojęzycznych i dwujęzycznych, a także kompatybilny z podstawą programową w danym kraju. Czytaj więcej

Program MEN

W międzynarodowej szkole podstawowej Cracow International School uczniowie realizują polską podstawę programową określoną przez MEN w zakresie obejmującym szkoły z oddziałami międzynarodowymi, której treści zintegrowane są z Programem Cambridge. W czasie pierwszych lat szkoły podstawowej (I-III) uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności podczas zintegrowanych zajęć edukacyjnych łączących treści z różnych dziedzin, a w kolejnych latach (od klasy IV) rozpoczynają nauczanie przedmiotowe. W klasach IV-VIII obywatele Polski realizują zajęcia języka polskiego, geografii oraz historii Polski zgodnie z polską podstawą programową. Pozostałe przedmioty są zintegrowane z Programem Cambridge. Niektóre z przedmiotów, takie jak matematyka, są realizowane w szerszym zakresie, zgodnie z Programem Cambridge. Uczniowie z zagranicy w ramach implementacji polskiej podstawy programowej uczą się polskiego jako języka obcego. Od klasy VII wszyscy uczniowie są przygotowywani do egzaminu 8-klasisty w ramach dedykowanych do tego zajęć. Po ukończeniu każdej klasy w dwujęzycznej szkole podstawowej Cracow International School uczniowie otrzymują polskie świadectwa zgodne z wytycznymi MEN dotyczącymi dokumentacji przebiegu nauczania. Ponadto, po ukończeniu każdego etapu programów Cambridge, uczniowie otrzymują certyfikat jego ukończenia.

Język angielski

Wszystkie zajęcia edukacyjne w międzynarodowej szkole podstawowej Cracow International School odbywają się w języku angielskim z wyjątkiem edukacji polonistycznej (klasy I-III) / języka polskiego (klasy IV-VIII) oraz treści związanych z historią i geografią Polski (w związku z wymaganiami MEN dotyczącymi oddziałów międzynarodowych i dwujęzycznych). W praktyce oznacza to, iż uczniowie na przykład rozwiązują zadania matematyczne w języku angielskim, tworzą w tym języku opis doświadczenia przyrodniczego czy omawiają po angielsku elementy swojego projektu na zajęciach technicznych. Czytaj więcej

Plan lekcji

W klasach I-III uczniowie Cracow International School realizują Program Cambridge oraz polską podstawę programową w sposób zintegrowany. Zajęcia – z wyjątkiem języka polskiego oraz treści związanych z historią i geografią Polski – odbywają się w języku angielskim. Treści nauczania na tym etapie edukacyjnym są w pełni możliwe do przyswojenia przez dzieci w języku angielskim ze względu na brak zaawansowanej terminologii oraz bazowanie na dotychczasowym doświadczeniu uczniów. W praktyce oznacza to, iż na przykład podczas zajęć plastycznych uczniowie omawiają zagadnienia związane z opisem barw w języku angielskim, dzięki czemu w naturalny sposób uczą się dwóch rzeczy na raz – poznają barwy podstawowe i pochodne, równocześnie ćwicząc wypowiadanie się w języku angielskim.
Czytaj więcej

Zajęcia dodatkowe

Cracow International School stawia na międzynarodową edukację na najwyższym poziomie. Zależy nam również na tym, aby nasi uczniowie mogli rozwijać swoje pasje i talenty, a także odkrywać nowe interesujące ich dziedziny. Dlatego oprócz programu Cambridge Primary, dwujęzyczna szkoła podstawowa oferuje szeroką gamę zajęć dodatkowych. Wśród naszych propozycji, w zależności od liczby chętnych uczestników, znajdą się m.in.
  •  robotyka
  •  ceramika
  •  szachy
  • kółko matematyczne
  •  kółko dziennikarskie
  •  zajęcia kulinarne
  •  zajęcia teatralne
  • taniec
  • zajęcia sportowe

Kontakt

PL tel. 789 033 010
ENG tel. 789 033 383

Lokalizacja

Formularz kontaktowy

Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu kontaktowym przetwarzane będą przez CIS Education Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sokołowskiego 19 w Krakowie, która świadczy usługi wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Przedszkolu Cracow International School w Krakowie, edukacji w Niepublicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi Cracow International School w Krakowie i Niepublicznym Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym Cracow International School w Krakowie w celu udzielenia odpowiedzi lub załatwienia Twojej sprawy.

Jeżeli udzielenie odpowiedzi będzie wiązało się z przesłaniem informacji marketingowych, przez wypełnienie poszczególnych pól formularza kontaktowego wyraźnie potwierdzasz zgodę na przekazanie Ci informacji o wybranych usługach na podany przez Ciebie adres e-mail oraz numer telefonu.

Możesz cofnąć zgodę w każdym momencie bez podania przyczyny, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Przysługują Ci prawa związane z przetwarzanymi danymi osobowymi, z których najważniejsze to: prawo dostępu do danych, do sprostowania, do zapomnienia i do ich przenoszenia. Pełną informację w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj: Polityka prywatności.