Język angielski

Prywatne przedszkole językowe Cracow International School zakłada w swojej metodyce, że dzieci intensywnie uczą się języka angielskiego w najefektywniejszy sposób poprzez naturalne konteksty sytuacyjne (immersja językowa). Wychowankowie codziennie doświadczają nauczania dwujęzycznego – każdą grupą opiekuje się dwoje nauczycieli, polsko- i anglojęzyczny. Dzięki takiemu rozwiązaniu, dzieci przez cały swój pobyt w przedszkolu mają nieustanny kontakt zarówno z językiem polskim, jak i angielskim. Rozwijają przez to nie tylko swoje kompetencje komunikacyjne, ale przede wszystkim lingwistyczne – osłuchują się z językiem obcym, nabywają i utrwalają nowe słownictwo, ale przede wszystkim uczą się czynnie używać języka w rzeczywistych kontekstach. Konieczność komunikowania się z nauczycielem, który nie mówi w języku ojczystym dzieci, sprawia, iż w bardzo szybkim tempie przełamują one barierę językową i zaczynają swobodnie porozumiewać się w języku angielskim. Nauka języka obcego wspierana jest dodatkowo poprzez realizację programu Jolly Phonics, który opiera się na atrakcyjnych i dostosowanych do wieku dzieci ćwiczeniach fonetycznych. Najstarsi wychowankowie przedszkola uczęszczający do zerówki rozpoczynają również realizację uznanego na świecie Programu Cambridge w zakresie języka angielskiego oraz innych dziedzin. Program ten kontynuowany jest w międzynarodowej szkole podstawowej Cracow International School.