Program Cambridge

Przedszkole Anglojęzyczne Cracow International School realizuje program Cambridge Primary, przeznaczony dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Cambridge Primary oferuje międzynarodowe nauczanie, rozwijające zarówno umiejętności uczniów, jak i ich wiedzę w obszarach języka angielskiego, matematyki i nauk ścisłych. Przedmioty te prowadzone są w całości w języku angielskim. Cambridge Primary jest w pełni przystosowany do wdrażania w przedszkołach i szkołach anglojęzycznych i dwujęzycznych, a także kompatybilny z podstawą programową w danym kraju.

Oprócz wysokiej klasy programów przedmiotowych, Cambridge International oferuje również program Cambridge Global Perspectives, który umożliwia uczniom rozwijanie kompetencji międzykulturowych oraz uczy badawczego odkrywania świata poprzez pracę metodą projektów. W Cracow International School program ten będzie realizowany jako osobny przedmiot, aby uczniowie mieli możliwość w praktyce użyć wiedzy zdobytej podczas zajęć edukacyjnych i samodzielnie poszukiwać odpowiedzi na nurtujące ich pytania badawcze.
Program Cambridge ICT Starters zapewnia uczniom możliwość poznawania środowiska technologii informacyjnych.

Cracow International School od przedszkola stosuje program Cambridge Primary, oferując międzynarodową edukację już od najmłodszych lat.

Więcej na temat programu tutaj