Metody nauczania

Realizacja programów nauczania w Niepublicznym Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym Cracow International School opiera się na nauce przez doświadczanie. Realizacji programu Cambridge oraz polskiej podstawy programowej sprzyjają:

  • korzystanie z wyposażonego zaplecza naukowego (m.in.: biologiczno-chemicznego, matematycznego, fizycznego, informatycznego, bibliotecznego),
  • udział w doświadczeniach i eksperymentach naukowych w szkole oraz na uczelniach wyższych,
  • współpraca z nauczycielami akademickimi i uczelniami,
  • zajęcia terenowe, ćwiczeniowe oraz wykładowe.

Mimo iż nauka w liceum to czas kształtowania się samodzielności badawczej, indywidualnego studiowania i poszukiwania, w Niepublicznym Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym Cracow International School otrzymasz pełne wsparcie nauczycieli dzięki konsultacjom, dyżurom oraz fakultetom, a także możliwości korzystania z zaplecza naukowego i badawczego szkoły.