Metody nauczania

Stosowane przez nas metody nauczania oraz pracy mają na celu kształtowanie u uczniów odpowiedzialności za swój proces edukacyjny oraz postawy związanej z samodzielnością badawczą i naukową. Uczeń od pierwszych dni w szkole zachęcany jest do podejmowania działań na rzecz organizacji i uporządkowania swojej pracy. Nauczyciele stawiają wymagania, udzielają uczniom wsparcia oraz wskazują narzędzia, z których mogą oni korzystać w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności.  

Metody pracy dostosowane są do wymagań wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania. Realizacji programu Cambridge oraz polskiej podstawy programowej sprzyjają:  

  • korzystanie z wyposażonego zaplecza naukowego (m.in.: biologiczno-chemicznego, matematycznego, fizycznego, informatycznego),  
  • udział w doświadczeniach i eksperymentach naukowych w szkole oraz na uczelniach wyższych, współpraca z nauczycielami akademickimi i uczelniami, zajęcia terenowe, ćwiczeniowe oraz wykładowe

Mimo iż nauka w liceum to czas kształtowania się samodzielności badawczej, indywidualnego studiowania i poszukiwania, w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym Cracow International School otrzymasz pełne wsparcie nauczycieli dzięki konsultacjom, dyżurom oraz fakultetom, a także możliwości korzystania z zaplecza naukowego i badawczego szkoły.