Wycieczka do Muzeum Etnograficznego

Wspominamy dzisiaj naszą wizytę w Muzeum Etnograficznym, gdzie udaliśmy się końcem listopada, aby odkryć jesienną paletę barw i sposoby przygotowywania się zwierząt i ludzi do zimy. Dzieci z grup Bubbling Bees i Funny Foxes rozpoznawały i utrwalały nazwy owoców, warzyw i zbóż gromadzonych w spiżarniach, wzięły udział w budowie szałasu oraz zabawie słownej związanej z nazwami miesięcy. Ciekawe było również narysowanie jesiennych wspomnień na krążkach papieru, zamkniętych w słoiku, który czeka na otwarcie pewnego zimowego dnia. Uśmiechy widniały na twarzach dzieci przez cały dzień.

Today we remember our visit to the Ethnographic Museum which we visited at the end of November to explore the autumn colour palette and find out how animals and people prepare for winter. Children from the Bubbling Bees and Funny Foxes groups recognized and reviewed the names of fruits, vegetables and cereals collected in pantries, took part in the construction of a hut and a word play associated with the names of months. It was also interesting to record autumn memories on paper circles, sealed in a jar which is waiting to be opened one winter day. The children had smiles on their faces all day.