Wycieczka do Muzeum Etnograficznego

Wspominamy dzisiaj naszą wizytę w Muzeum Etnograficznym, gdzie udaliśmy się końcem listopada, aby odkryć jesienną paletę barw i sposoby przygotowywania się zwierząt i ludzi do zimy. Dzieci z grup Bubbling Bees i Funny Foxes rozpoznawały i utrwalały nazwy owoców, warzyw i zbóż gromadzonych w spiżarniach, wzięły udział w budowie szałasu oraz zabawie słownej związanej z nazwami miesięcy. Ciekawe było również narysowanie jesiennych wspomnień na krążkach papieru, zamkniętych w słoiku, który czeka na otwarcie pewnego zimowego dnia. Uśmiechy widniały na twarzach dzieci przez cały dzień.