Święty Mikołaj odwiedza Przedszkole

Today our kindergarten has been visited by Santa Claus himself! Together with his helper – an elf – Santa visited all the groups and gave presents to the children. As a thank you each group prepared a short perfomance. It was a very exciting and most of all a very happy day!

Dziś nasze przedszkole odwiedził sam Święty Mikołaj! Wraz ze swoim pomocnikiem – elfem – Mikołaj odwiedził wszystkie grupy i rozdał dzieciom prezenty. W podziękowaniu każda grupa przygotowała krótki program artystyczny. Dla wszystkich był to bardzo emocjonujący, ale przede wszystkim wesoły dzień!