Młodzi naukowcy

Today we are thinking back of Bold Bears 🐻 and Bouncy Bunnies🐰 first field trip. The children visited the Youg Scientist’s Laboratory 🧪🧫👩‍🔬👨‍🔬. They took part in an amazing workshop where they had a chance to see the experiments and assist in their performance. Everyone had wonderful time solving the mysteries connected with the chemical world! 🤩🤩🤩

Dziś wspominamy pierwszą wycieczkę Przedszkolaków z grup Bold Bears i Bouncy Bunnies! W Laboratorium Młodych Chemików 🧪🧫👩‍🔬👨‍🔬 dzieci z zainteresowaniem obejrzały pokaz, odpowiadały na pytania prowadzących oraz pomagały w przeprowadzaniu eksperymentów. Wszyscy świetnie się bawili, odkrywając tajniki chemicznego świata! 🤩🤩🤩