Zajęcia Science w klasie 1

Uczniowie klasy 1s właśnie rozpoczęli zimową przerwę od zajęć, pierwszy semestr nauki dobiega końca… Czas na wspomnienia! Na przykład zajęć przyrodniczych w ramach programu Cambridge Primary Science, których bohaterem była gleba. Uczniowie, korzystając ze swoich podręczników, najpierw ćwiczyli umiejętność czytania w języku angielskim, jednocześnie zdobywając informacje na temat funkcji gleby (Czy wiecie, że bez niej nie mielibyśmy jedzenia?). Następnie przeszli do działania praktycznego i wyposażeni w lupy obserwowali i badali próbki ziemi, jednocześnie uzupełniając karty obserwacji i wykonując dodatkowe zadania związane z realizowanym tematem. Na koniec zostało… sprzątanie! Kawałków ziemi, które wymknęły się spod kontroli