Dbamy o środowisko

Secondgraders are specialists in the field of waste segregation! They know how important proper waste management is and how much of it can be recycled. They also learned the 3 “R” rule – “reuse, reduce, recycle”. Last week during classes, not only did they practice, but they also learned a rhyme and created posters reminding them about the most important ways of helping the environment.

***

Drugoklasiści są specjalistami w zakresie segregacji śmieci! Wiedzą jak ważne jest odpowiednie gospodarowanie odpadami i jak wiele z nich można powtórnie wykorzystać. Poznali również zasadę 3 „R” – „reuse, reduce, recycle”. Podczas zajęć w minionym tygodniu nie tylko odbyli ćwiczenia praktyczne, ale również nauczyli się mnemotechnicznej rymowanki i stworzyli plakaty, które mają przypominać im o najważniejszych sposobach dbania o środowisko.