Znamy już nazwy miesięcy!

Nazwy miesięcy to nielada wyzwanie. Nasi dzielni zerówkowicze pokazali, że nie ma dla nich rzeczy trudnych. Potrafili przyporządkować kolorowe plansze do danej pory roku, a nawet przeczytać nazwy miesięcy.