Zerówkowe zabawy matematyczne

Zeròwkowicze rozpoczęli tydzień zajęciami matematycznymi, wykonując proste działania, rzucając dwoma kostkami do gry i starając się określić sumę dwóch liczb. Następnie przeszliśmy do dodawania i odejmowania na osi liczbowej, zapisując każdy skok równaniem. Zakończyliśmy dziesiątkami i jednostkami, próbując utworzyć dwucyfrowe liczby.