Dzień Kredki

Czy można uwolnić kredkę? Okazuje się, że tak. Potrzebna jest tylko wyobraźnia i spostrzegawczość. Tym wykazały się dzieci z grupy Bubbling Bees podczas zajęć związanych z Dniem Kredki. Słuchając opowiadania ‘The Day the Crayons Quit’, dowiedziały się o buncie kredek i ich uczuciach. Pomagały się im uwolnić z labiryntu i odzyskać swoje barwy. To były udane zajęcia i wspaniała zabawa! 

 

Can you free a crayon? It turns out that you can. All you need is your imagination and observation skills. This was demonstrated by the children from the Bubbling Bees group during classes related to the Crayon Day. While listening to the story ‘The Day the Crayons Quit’, they learned about the rebellion of crayons and their feelings. They helped them free themselves from the maze and regain their colours. It was a successful class and great fun!