Dlaczego segregacja śmieci jest ważna?

Podczas zajęć dydaktycznych dzieci z najstarszej grupy przedszkolnej dowiedziały się dlaczego segregacja śmieci jest tak ważna, co dzieje się z odpadami i jak je można wykorzystać oraz co oznacza słowo ‘recykling’. Zapoznały się z ilustracją przedstawiającą czyste i zanieczyszczone środowisko oraz obejrzały film edukacyjny, którego bohaterem była rodzina segregująca śmieci do odpowiednich pojemników. Potem przyszedł czas na działania praktyczne. Zerówkowicze poradzili sobie zsegregowaniem odpadów do odpowiednio oznaczonych worków. Na koniec naszej lekcji dzieci miały okazję wykazać się wyobraźnią i stworzyć piękne obrazki z materiałów recyklingowych.